astrofysica - definitie, concept en wat het is

Astrofysica is de wetenschap die het universum als geheel bestudeert, inclusief kometen, sterrenstelsels en planeten. Om de uitgestrektheid van het universum te bestuderen, concentreren astrofysici zich meestal op vier verschillende secties. 1) de kennis van het zonnestelsel houdt zich bezig met het begrijpen van alles wat met de zon te maken heeft en de magnetische systemen die ermee verband houden,

2) de kennis die zich richt op de sterren om te bepalen hoe het interieur van de sterren eruit ziet en de explosieve verschijnselen die plaatsvinden in het heelal (de zogenaamde gammastraaluitbarstingen),

3) kennis van de structuur en evolutie van onze melkweg en het centrale gat daarin en

4) de kennis van extragalactische fysica en de analyse van het universum als geheel (dit deel van de astrofysica staat bekend als kosmologie).

Astrofysische studies

Een student die overweegt astrofysica te studeren, moet weten dat er algemene vakken zijn zoals wiskunde, elektromagnetisme, optica, computers of elektronica. Al in de sectie astronomie zijn er onderwerpen als kosmologie, vloeistoffysica, thermodynamica, fotometrie, sterrenfysica of de belangrijkste theorieën van deze wetenschap (bijvoorbeeld de relativiteitstheorie).

Astrofysica, astronomie, kosmologie en astrologie

Als we nadenken over het universum en zijn complexiteit, moeten we in gedachten houden dat er verschillende disciplines aan verbonden zijn.

Allereerst is astrologie een pseudowetenschap die de relatie tussen mensen en de situatie van de planeten verklaart op basis van de geboortedatum. Astrologie wordt niet wetenschappelijk erkend en is eerder een systeem van waarzeggerij.

Astrofysica is de fysica die naar astronomie wordt geprojecteerd. Kernfusie is dus een fysiek proces dat wordt gebruikt om de relaties tussen elektromagnetische straling en de materie van het universum te bestuderen, en dit alles wordt gedaan vanuit een theoretische visie die stellaire evolutie wordt genoemd.

Astronomie is de wetenschap van de ruimte en richt zich op de kennis van de wetten en theorieën die het universum beheersen (bijvoorbeeld de oerknaltheorie of de wet van universele zwaartekracht).

Kosmologie is een gebied van astrofysica en bestudeert de dynamiek, structuren en evolutie van het heelal. Wetenschappelijke kosmologie moet worden onderscheiden van religieuze of filosofische kosmologie, twee disciplines die een rationele en spirituele dimensie hebben, maar niet strikt wetenschappelijk.

Foto's: iStock - voor speeldag / Khlongwangchao