definitie van vluchtig

Onder vluchtig worden die elementen verstaan ​​die, vanwege hun fysieke kenmerken, gemakkelijk kunnen vliegen of zich in de lucht kunnen verspreiden. Normaal gesproken wordt de term veel gebruikt bij vragen of verschijnselen die te maken hebben met natuurkunde of wetenschap. Het kan echter ook metaforisch worden gebruikt om naar sociale verschijnselen te verwijzen, bijvoorbeeld wanneer wordt bedoeld dat een persoon zeer vluchtige relaties heeft, wat betekent dat hun relaties of contacten met andere mensen zeer onstabiel en niet duurzaam zijn.

Het moet duidelijk zijn dat de term vluchtig een kwalificerend bijvoeglijk naamwoord is dat wordt toegepast op bepaalde expliciete verschijnselen of dingen. Vluchtig is iets dat de kenmerken van vluchtigheid test, dat wil zeggen, het vermogen om op te stijgen en zich in de lucht te verspreiden. Om als vluchtig te worden beschouwd, moet het aan bepaalde kenmerken voldoen, vooral omdat het erg licht of licht van gewicht is, zodat de lucht het zelf kan verspreiden of optillen in het geval dat dit nodig is. Daarnaast is het bijvoorbeeld ook van belang als het om gasvormige materie gaat, dat het geen heel hoge concentratie heeft en dus de lucht zwaarder kan zijn dan erin te kunnen vliegen.

Zoals gezegd, is het vluchtige in de meeste gevallen van toepassing op fysieke of wetenschappelijke zaken. Maar de term wordt ook vaak gebruikt voor andere kwesties, die helemaal niet wetenschappelijk zijn en die vooral verband houden met sociale aspecten. Dit wordt duidelijk wanneer we het hebben over fenomenen die van korte duur zijn en die erg kwetsbaar zijn in het licht van verschillende gebeurtenissen in de werkelijkheid, bijvoorbeeld een belofte die vluchtig is, is een belofte die niet lang duurt en daarom niet expliciet wordt nagekomen.