definitie van thermisch evenwicht

De thermisch evenwicht Het is die staat waarin de temperaturen van twee lichamen gelijk zijn, die in hun oorspronkelijke omstandigheden verschillende temperaturen vertoonden. Zodra de temperaturen gelijk zijn, wordt de warmtestroom opgeschort, waarbij beide lichamen de bovengenoemde term evenwicht bereiken.

Staat waarin de temperaturen van twee lichamen gelijk zijn

Thermisch evenwicht is een concept dat deel uitmaakt van de thermodynamica, de tak van de fysica die zich bezighoudt met het beschrijven van evenwichtstoestanden op macroscopisch niveau.

Beschrijving van het proces en de relevantie van thermodynamica in zijn studie

De lichamen hebben niet op een natuurlijke en aangeboren manier warmte in zich, maar energie, aangezien warmte de energie is die van het ene lichaam naar het andere wordt overgebracht, van de hoogste naar de laagste temperatuur.

Deze energie gaat tussen twee materialen die zijn verbonden door een diathermisch oppervlak totdat het andere lichaam de temperatuur in evenwicht brengt. Deze vraag verzekert ons van de verandering in de vitale ontwikkeling.

Wanneer twee systemen in direct mechanisch contact staan, of als dat niet lukt, gescheiden door een oppervlak dat de warmteoverdracht vergemakkelijkt, diathermisch oppervlakzal worden gezegd dat beide in thermisch contact staan. Ondertussen, na een tijdje, zelfs als de twee systemen die in thermisch contact staan ​​zo zijn gerangschikt dat ze niet kunnen mengen of zelfs als ze in een ruimte worden geplaatst waarin het voor hen onmogelijk is om warmte uit te wisselen met de buitenwereld. zal onvermijdelijk een toestand van thermisch evenwicht bereiken.

Op macroscopisch niveau kan de situatie van twee systemen in thermisch contact worden geïnterpreteerd omdat de deeltjes op het interface-oppervlak van de twee systemen in staat zijn om met elkaar in wisselwerking te staan; wat zal worden gezien is dat de deeltjes van het systeem met een hogere temperatuur een deel van hun energie zullen overdragen aan de deeltjes van het andere systeem met een lagere temperatuur. De bovengenoemde interactie zorgt ervoor dat de deeltjes van beide systemen dezelfde energie en dus dezelfde temperatuur bereiken.

Wanneer een lichaam heet is, is het gemakkelijk door onze zintuigen, vooral door aanraking, te detecteren dat we het aanraken en natuurlijk voelen we op het moment dat we de warmte in onze handen voelen. In elk geval is het in sommige gevallen moeilijk om de reden hiervoor uit te leggen, dat wil zeggen om het type proces te bepalen dat in dat lichaam wordt gehandhaafd, zodat het op een dergelijke manier wordt gepresenteerd.

De reden wordt gevonden in beweging, omdat warmte de manifestatie is van kinetische energie.

Wanneer een lichaam warmte opneemt, zullen de deeltjes waaruit het bestaat, met een hogere snelheid gaan bewegen en dus hoe heter het lichaam is, zijn deeltjes zullen sneller bewegen.

Dit proces kan natuurlijk niet met het blote oog, dat wil zeggen met onze ogen, worden waargenomen, maar het is mogelijk door het gebruik van een element zoals de microscoop, waarmee we precies de kleine deeltjes kunnen visualiseren.

Bij het observeren van de beweging van twee systemen van deeltjes, moeten we in gedachten houden dat als het in beide identiek is, dat systeem al in evenwicht is. Als de op elkaar inwerkende systemen daarentegen deeltjes hebben die met verschillende snelheden bewegen, zullen degenen die minder snel bewegen de neiging hebben om te versnellen en degenen die met een hogere snelheid bewegen langzamer, dat wil zeggen dat ze de neiging hebben om in evenwicht te komen.

Om de temperatuur van een lichaam of stof te weten, moet het apparaat van de thermometer​Als de thermometer in thermisch contact komt met het lichaam in kwestie, zullen beide een thermisch evenwicht bereiken en als ze dezelfde temperatuur hebben, zullen we weten dat de temperatuur die de thermometer in zijn index aangeeft, de temperatuur van het lichaam is in vraag.

Dit proces en de tussenkomst van de bovengenoemde thermodynamica met zijn verklaringen en postulaten in dit verband zijn relevant om te begrijpen hoe verschillende natuurlijke procedures werken en om enkele vormen van energieverlies te begrijpen die door sommige machines worden geleden.

De thermodynamica dankt zijn ontwikkeling voor een groot deel aan de studie die werd uitgevoerd om alternatieven te ontdekken die leiden tot een grotere efficiëntie van machines, en die zijn oorsprong vond in de industriële revolutie.