definitie van kerngezin

Het gezin is een essentieel referentiepunt voor elk kind dat zich op volwassen leeftijd bewust wordt van de waarde van de wortels en tijdens zijn jeugd opgroeit in een omgeving van bescherming, zorg en liefde. Het kerngezin verwijst naar die kern van persoonlijke intimiteit. Dat wil zeggen, hoewel een familiegroep erg breed kan zijn omdat het bestaat uit grootouders, ooms en neven en nichten, integendeel, de kern wordt alleen gereduceerd tot ouders en kinderen.

Opgemerkt moet worden dat een paar zonder nakomelingen ook als een nucleair familielid wordt beschouwd. Of ook de gevallen van een alleenstaande ouder die de rol van vader en moeder in de zorg voor kinderen vervult, worden in deze classificatie meegenomen.

Hieraan moet worden toegevoegd dat het gezin verre van een statische en onwrikbare entiteit is, maar constant in beweging is. Het proces van het vormen van een thuis wordt ook bepaald door de omstandigheden van de culturele omgeving.

Dominante familie

Tegenwoordig is in geïndustrialiseerde omgevingen de leeftijd waarop paren besluiten te trouwen en kinderen te krijgen, vertraagd. Religieuze gewoonten zijn ook veranderd, omdat steeds meer stellen een huis vormen zonder het altaar te zijn gepasseerd.

Aan de andere kant staat het kerngezin ook voor een belangrijk probleem: de toename van het aantal echtscheidingszaken die nieuwe gezinsvormen met zich meebrengt, ondanks het bewijs dat liefde niet langer voor het leven is (of in veel gevallen is niet). De stijging van de levensverwachting heeft ook een nieuwe moeilijkheid gemarkeerd om als koppel samen te leven.

De uitgebreide familie

Dit model is het dominante model in het Westen. Opgemerkt moet worden dat de uitgebreide familie verwijst naar de groep die bestaat uit de integratie van andere dierbaren en familieleden. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk dat de uitgebreide familie bruiloften en evenementen van dit type bijwoont die in die groep worden gehouden.

Integendeel, thuis samenwonen vertegenwoordigt de kern van intimiteit waarin alleen ouders en kinderen leven. Familierelaties worden gekenmerkt door liefde, aangezien ouders hun kinderen hun hele leven onvoorwaardelijke steun bieden. Het gezin is een vorm van sociale structuur met eigen wetten (regels voor samenleven).

Foto's: iStock - Dragan Radojevic / sturti