definitie van zinloos

Terwijl dat van zinloos Het is niet een term die vaak wordt gebruikt in onze dagelijkse taal, het woord maakt deel uit van onze taal en het gebruik ervan is bedoeld voor de verwijzing naar wat van zeer weinig belang is en als zodanig onbeduidend, ondoelmatig, nutteloos of weinig waarde blijkt te zijn.

Dat wat onbelangrijk of van weinig waarde is

Het is een concept dat in verschillende contexten en situaties kan worden toegepast om het bovenstaande tot uitdrukking te brengen.

Ondertussen moeten we vermelden dat het zinloze subjectief is, aangezien het zal worden bepaald door de waarden en ervaringen van elke persoon, iets dat zinloos is voor iemand en niet voor een ander.

Nou dan, Als een situatie, vraag of gebeurtenis van zeer weinig belang is, is het correct dat we het betreffende woord gebruiken om dit aan te duiden.. “Het ontslag van de manager werd door een groot deel van de raad van bestuur van het bedrijf als een zinloze zaak beschouwd, het is ongelooflijk.”

Vergeefse ideeën, argumenten en gevechten

Op het niveau van communicatie en de verspreiding van ideeën komt het gebruik van dit woord terug om te verwijzen naar die toespraken of argumenten die onbeduidend, niet erg belangrijk en relevant blijken te zijn.

In een zinloos idee of argument zal er geen consistentie zijn, een inhoud, het is bijvoorbeeld niet nodig om ernaar te zoeken in dat kader.

We kunnen ook vergeefse gevechten vinden waarin irrelevante of waardeloze kwesties worden besproken.

Maar het is natuurlijk normaal en gebruikelijk dat mensen dit soort discussies beginnen als ze niet het hoofd willen bieden aan complexe problemen die inhoudelijke discussies vereisen voor hun oplossing.

In de politiek, in campagnetijden, is het gebruikelijk dat kandidaten zich bezighouden met vergeefse geschillen die de aandacht van de kiezers afleiden naar kleine kwesties die er niet echt toe doen en die hun leven ten goede kunnen veranderen.

Belangrijke kwesties zijn lange tijd niet diepgaand besproken in de wereldpolitiek, en integendeel, leiders zijn verwikkeld in zinloze polemieken.

Futiel menselijk gedrag: ongevoelig voor de behoeften van anderen en gericht op de bevrediging van het eigen plezier

Aan de andere kant kunnen we spreken van zinloos menselijk gedrag, wanneer de persoon apathisch is en niet geïnteresseerd is in onrecht, tegenover de behoeften en problemen van zijn naaste, terwijl hij aan de andere kant de neiging toont om zijn onmiddellijke eetlust te stillen, van het moment, zonder enige vorm van toewijding aan fundamentele doelen die de wereld beter zouden maken.

En dit komt in feite omdat hij helemaal niet geïnteresseerd is in wat er om hem heen gebeurt, maar alleen in wat er met hem gebeurt.

De persoon is begonnen met het doel om zijn behoeften en gemedieerde genoegens te bevredigen door consumptie, van het materiaal, omdat degenen die het consumentisme promoten, hen laten geloven dat ze door te consumeren geluk zullen vinden, en onmiddellijk daarna devalueren ze alles wat complexiteit en toewijding impliceert.

Het woord futiel presenteert een verscheidenheid aan synoniemen die een meer algemeen en actueel gebruik in omgangstaal zijn, zoals het geval is bij onbeduidend, triviaal en onbeduidend.

Ze stellen ons ook allemaal in staat om uit te drukken dat wat een zeer lage betekenis, betekenis, interesse en nieuwheid heeft.

Bijvoorbeeld: "hun mening is niet relevant voor het voortbestaan ​​van de groep; als we samenkomen met mijn vrienden, praten we uren over triviale zaken.”

Ondertussen is de belangrijk woord blijkt het woord te zijn dat direct in strijd is met de term die voorhanden is.

Omdat belangrijk is dat of dat dat een fenomenale weerslag heeft in een bepaalde context, in een groep, een vereniging, een gemeenschap, onder andere.

Met andere woorden, wat belangrijk is, hangt nauw samen met het concept van interesse, want wat altijd belangrijk is, is omdat het de interesse en aandacht van een groot aantal mensen wekt.

Maar ook met een ander concept, dat van waarde, want juist de waarde die iemand op zich presenteert, of wat hem omringt, maakt hem belangrijk.

Anderzijds, wat voor iemand nodig is, moet ook als belangrijk worden beschouwd.

Als een werknemer dus essentieel blijkt te zijn voor een bedrijf, moet hij vooral proberen hem op zijn gemak te houden en in overeenstemming met zijn werk, onder meer zijn beloning.