definitie van vraag

Vragen stellen is een werkwoord dat wordt gebruikt om die handeling aan te duiden waarmee een persoon vragen stelt of stelt aan een andere persoon of aan zichzelf. De handeling van het stellen van vragen is een eenvoudige en natuurlijke handeling voor elke persoon, aangezien de mogelijkheid om mens te zijn, rationeel en met intelligentie, ons in staat stelt vragen te stellen of verschillende feiten, verschijnselen en werkelijkheden in twijfel te trekken die we niet kunnen begrijpen. In die zin kan het stellen van vragen, hoewel het natuurlijk is voor elk mens, gedurende het hele leven worden ontwikkeld en geperfectioneerd en er wordt geschat dat hoe meer iemand weet, hoe meer hij leert en hoe meer iemand weet, hoe groter de kans is. van het in twijfel trekken van de realiteit eromheen zal hebben, aangezien die persoon die verschillende realiteiten niet kent of die geen toegang heeft tot onderwijs, niet de behoefte zal voelen om zijn eigen realiteit in twijfel te trekken door het te begrijpen als gegeven en niet als twijfelachtig.

Zoals uitgelegd, is het stellen van vragen een volkomen natuurlijke en spontane handeling bij elk mens. Het is dus normaal om te zien dat kinderen van jongs af aan hun realiteit in twijfel trekken omdat ze die niet begrijpen of vanwege een oneindig verlangen om te leren en te weten. Deze vragen die ze stellen zijn meestal niet kritisch, hoewel de eenvoud en het goede gevoel van een kind hen vaak in staat stellen om veel dingen in twijfel te trekken die een volwassene niet eens zou kunnen uitleggen over de realiteit waarin ze leven. Veel specialisten beweren zelfs dat het vermogen van een kind om vragen te stellen elke dag wordt ondermijnd door antwoorden van volwassenen die, in de meeste gevallen, verhinderen dat het kind doorgaat met het stellen van vragen, waardoor een volwassene die vraag uiteindelijk grotendeels verliest.

Het vermogen om vragen te stellen wordt vaak geassocieerd met bepaalde beroepen, zoals journalistiek. Iedereen die het voorstelt, kan echter alles wat ze waarnemen in hun realiteit in twijfel trekken en van daaruit handelen om het te transformeren en te verbeteren. Het stellen van vragen veronderstelt in veel gevallen het innemen van een kritische houding ten opzichte van datgene dat in twijfel wordt getrokken, aangezien de reden van het bestaan ‚Äč‚Äčervan niet wordt begrepen. In de openbare praktijk stellen burgers vragen en stellen ze vragen over die dingen die hun regering niet passen en daarom handelen de laatste in veel gevallen om elke vraag het zwijgen op te leggen.