definitie van sociale organisatie

Onder sociale organisatie wordt verstaan ​​elke groep mensen die is ontstaan ​​uit gedeelde elementen, gemeenschappelijke ideeën, vergelijkbare manieren om de wereld te zien.

Daarnaast is het belangrijk dat een dergelijke groep mensen als een sociale organisatie wordt beschouwd dat er een doel te bereiken is, of dat nu solidariteit of privé is. Dit is zo omdat een sociale organisatie altijd moet bestaan ​​om een ​​reden en niet vanwege spontane causale variabelen (in dat geval zouden we het niet hebben over sociale organisaties, maar eerder over algemene uitingen van bepaalde sociale groepen).

Maatschappelijke organisaties bestaan ​​vanaf het moment dat de mens in de samenleving is gaan leven

Hoewel dit een zeer modieuze en actuele term is, kunnen sociale organisaties veel verschillende vormen aannemen, en dat zijn dat ook altijd geweest. Een van de belangrijkste kenmerken die een sociale organisatie moet hebben, is om een ​​groep mensen te hebben die elementen gemeen hebben, dezelfde interesses, vergelijkbare waarden of manieren van handelen in bepaalde situaties. Tegelijkertijd worden sociale organisaties altijd opgericht met een doel, bijvoorbeeld om de realiteit rond hun leden te veranderen, discussies over bepaalde onderwerpen te bieden of gewoon om een ​​specifiek moment te delen.

Net zoals menselijke samenlevingen en instellingen complex zijn, kunnen sociale organisaties ook zeer complex en zelfs conflicterend worden. Om dit te vermijden, moeten ze een min of meer rigide systeem van hiërarchieën hebben die de verschillende taken organiseren, verschillende functies vastleggen en zowel de doelstellingen als de te bereiken resultaten markeren.

Verschil tussen sociale beweging, sociale organisatie en het maatschappelijk middenveld

Deze drie termen hebben overeenkomsten en verschillen en kunnen in die zin enige verwarring veroorzaken. Een sociale beweging is een normaal gesproken grote groep individuen die idealen delen en die een bepaald aspect van de werkelijkheid proberen te transformeren. Normaal gesproken zijn deze bewegingen erg heterogeen en worden ze gekenmerkt door hun verzet tegen de gevestigde macht, vooral tegen de regering van een natie.

Een sociale organisatie heeft een reeks elementen:

1) de individuen die het vormen, creëren een entiteit met een gedeeld doel en gemeenschappelijke belangen (bijvoorbeeld een culturele vereniging of een stichting zonder winstoogmerk),

2) de entiteit krijgt een specifieke rechtsvorm (coöperatieve vennootschap, collectieve vereniging en anderen) en

3) de mensen die de entiteit vormen, worden beheerst door een soort regels (bijvoorbeeld statuten).

Aan de andere kant heeft het idee van het maatschappelijk middenveld twee betekenissen: het is een soort bedrijf en het is de term die verwijst naar de reeks organisaties en sociale bewegingen.

Het aanbod van maatschappelijke organisaties is een weerspiegeling van de gemeenschap

Een samenleving is een heterogene en meervoudige groep mensen. Hetzelfde gebeurt met de sociale organisaties waaruit het bestaat. Sommige hebben een puur recreatief doel, zoals cultureel of sportief. Anderen hebben een sterke solidariteitscomponent, zoals ngo's. Sommige hebben een economisch doel (bijvoorbeeld bedrijfsverenigingen).

In veel gevallen richten maatschappelijke organisaties zich op de verdediging van een groep (bijvoorbeeld vakbonden of consumentenverenigingen).

Het concept van sociale organisatie opgevat als een model van de samenleving

In de prehistorie waren mensen al familie van elkaar op basis van gemeenschappelijke interesses en banden. In die zin creëerden ze een algemene structuur of een soort sociale organisatie, zoals stam, clan of horde. Met het verstrijken van de tijd werd een nieuw organisatiemodel opgelegd, gebaseerd op het werk van sommigen (de slaven) en de overheersing van anderen (dit systeem staat bekend als slavernij).

In de middeleeuwen ontstond de feodale orde gebaseerd op sociale verdeling door landgoederen of klassen. Vanaf de moderne tijd tot heden zijn er verschillende vormen van sociale organisatie geweest: kolonialisme, communisme en kapitalisme.