definitie van diosidencias

Bepaalde gebeurtenissen zijn verrassend en het is niet gemakkelijk om een ​​logische verklaring te vinden om ze te begrijpen. Om ernaar te verwijzen, zeggen we dat het toeval of toeval is. Er zijn toevalligheden die een grotere dimensie hebben en verder gaan dan redelijk is. Als dit gebeurt, is het een kwestie van fatsoen.

Concidences en daden

Als iemand naar een afgelegen plek reist, ver van zijn huis vandaan en daar een buurman ontmoet, kan dat een merkwaardig toeval zijn. In dit geval is er iets ongewoons gebeurd, maar het kan een logische verklaring hebben (de twee personen gingen bijvoorbeeld naar hetzelfde lokale reisbureau en kregen voor beiden dezelfde reis aangeboden).

Een persoon gaat naar een bos met de bedoeling zijn leven te beëindigen vanwege een liefdesprobleem. In het bos ontmoet hij op onverklaarbare wijze de persoon van wie hij houdt en vanaf dat moment verlaat hij zijn oorspronkelijke plan en begint een volledig bevredigende romantische relatie.

Dit feit wordt niet gepresenteerd als een eenvoudig toeval en bij analyse kan men denken dat de hoofdrolspelers samen in het bos zijn beland omdat iemand of iets aan de touwtjes van de gebeurtenissen trok, zodat het verhaal een happy end had.

De Diosidencias kunnen als kleine wonderen worden beschouwd

Het verschil tussen toevalligheden en goden is duidelijk: de eerste hebben een mogelijke verklaring en in de laatste is er een mysterieuze en ogenschijnlijk bovennatuurlijke component, alsof gebeurtenissen via een plan waren gesynchroniseerd. Om deze reden beweren sommige mensen dat godsbesluiten verband houden met de goddelijke voorzienigheid, het lot of een andere kracht van een hogere orde.

We zijn allemaal in staat ons een of ander toeval in ons leven te herinneren. Het is echter heel goed mogelijk dat we geen godschap hebben meegemaakt. Over het algemeen zijn degenen die geloven in een hogere macht die de loop van ons leven bepaalt, van mening dat alles wat er gebeurt aan een oorzaak te wijten is.

Bijgevolg moet men niet spreken van toevalligheden, maar van causaliteit

Het is duidelijk dat er mensen zijn die dit soort uitleg afwijzen en menen dat de zogenaamde Diosidencias niets meer zijn dan opvallende toevalligheden die niets te maken hebben met het lot, met de hand van God of met enige andere oorzaak.

De goden vertonen een duidelijke gelijkenis met wonderen. Beide verschijnselen missen een verklaring waardoor ze rationeel kunnen worden begrepen. In beide gevallen neemt de menselijke geest echter zijn toevlucht tot een oorzaak die de realiteit van de feiten kan verklaren. Sommigen noemen dit oorzaak God en anderen noemen het een bestemming.

Foto: Fotolia - nuvolanevicata