definitie van industriële psychologie

Psychologie heeft verschillende actieterreinen. In dit artikel analyseren we wat industriële psychologie is. Deze discipline richt zich op de selectie van personeel, trainingsprogramma's in human resource management, ontwikkeling van programma's om de werkefficiëntie in een organisatie te bevorderen. Het doel van deze praktische tak van de psychologie is om programma's uit te voeren waarmee de professionele ontwikkeling van werknemers wordt bevorderd, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de productiviteit, aangezien deze prestatieverhoging een voordeel is voor de organisatie zelf.

Opgemerkt moet worden dat de industriële psychologie zijn oorsprong vond na de Tweede Wereldoorlog, toen het werk een nieuwe dimensie kreeg. Dat wil zeggen, werknemers zoeken niet alleen naar economische stabiliteit in hun salaris, maar het kantoor kan ook een omgeving van geluk worden.

Wat is industriële psychologie

Vanuit dit oogpunt zoekt de bedrijfspsychologie ook een manier om elke werknemer te verbinden met de meest geschikte functie voor hem vanuit het oogpunt van competenties. Ook in de werkomgeving worden lussen in het systeem gemaakt. Om deze reden is het erg belangrijk om de banden te analyseren die werknemers tot stand brengen met de leiderschapsrol en ook met hun leeftijdsgenoten, aangezien veel van de organisatorische klimaatconflicten voortkomen uit een slechte relatie en een gebrek aan empathie. Bovendien verandert en evolueert het systeem ook, zoals blijkt uit het moment waarop een werknemer wordt gepromoveerd en een baasrol uitoefent.

Succesvolle ondernemers richten zich niet alleen op de economische prestaties van hun bedrijf, maar zijn zich ervan bewust dat een organisatie uit mensen bestaat.

Daarom is de zorg voor mensen de basis. En dit streeft ook de industriële psychologie na. Analyseer het gedrag van werknemers op de werkplek.

Socio-economische context

De industriële psychologie houdt ook rekening met omgevingsfactoren, aangezien de sociaaleconomische context ook de organisatie beïnvloedt, zoals blijkt uit de impact die een economische crisis heeft op werknemers die bang zijn hun baan te verliezen. Bedrijfspsychologie gaat uit van het uitgangspunt dat organisaties invloed hebben op het gedrag van mensen, zij genereren invloed.

Foto's: Fotolia - Abundzu / Auremar