definitie van enthousiasme

De term enthousiasme wordt gebruikt om te verwijzen naar een houding of manier om met verschillende situaties in het leven om te gaan. Deze houding wordt gekenmerkt door een blijk van overmatige belangstelling voor of vreugde in iets. Enthousiasme kan worden beschouwd als een innerlijke kracht die de persoon het gevoel geeft dingen te willen doen, gelukkig te zijn of te voelen, gemotiveerd en geneigd te doen wat gevraagd wordt. In de meeste gevallen hangt het enthousiasme van een persoon af van de stimulus of prikkel die hij kan ontvangen, of deze nu extern wordt gegenereerd (bijvoorbeeld wanneer een leraar zijn studenten enthousiasmeert om een ​​taak uit te voeren) of ook intern wordt gegenereerd (door bijvoorbeeld wanneer een persoon moedigt zichzelf aan om hogere doelen na te streven).

Enthousiasme wordt beschouwd als een van de meest positieve emoties, omdat het niet alleen verband houdt met het gevoel van plezier of op je gemak zijn, maar ook verband houdt met het idee dat je je aangemoedigd, geïnteresseerd of toegewijd voelt om iets uit te voeren. best mogelijke manier. Enthousiasme wordt dan gevoeld als iets innerlijks dat kracht overbrengt op de persoon, zodat hij zijn activiteiten kan voortzetten.

We kunnen zeggen dat enthousiasme in de samenleving van vandaag een kostbaar goed is, aangezien de constante angst of het gevoel van vermoeidheid of ongemak dat mensen vaak lijden onder het moeten leiden van een hectische en gehaaste levensstijl, iemand ervan weerhoudt zich zo enthousiast te voelen, zowel op lichamelijk als op lichamelijk vlak. een emotioneel niveau. In die zin heeft het idee van enthousiasme te maken met uit een routine komen, iets nieuws en afwisselen om nieuwe dingen te ontdekken of te leren. De routine en vermoeiende dagen zorgen er dan voor dat iemand niet enthousiast wordt.

Bovendien heeft het gebrek aan enthousiasme ook te maken met depressies of onwil, aangezien degenen die ergens enthousiast over zijn, dat doen omdat ze positieve opties vinden in wat ze zien en al het negatieve opzij zetten.