definitie van materialen

Wanneer de term materiaal in het meervoud wordt gebruikt, dat wil zeggen materialen, verwijst dit over het algemeen naar de verzameling elementen die nodig zijn voor specifieke activiteiten of taken. Het begrip materialen kan worden toegepast op verschillende situaties en ruimtes, maar het zal altijd draaien om verschillende elementen die belangrijk en nuttig zijn om een ​​bepaalde handeling uit te voeren, maar ook om objecten die samen moeten worden gebruikt.

Een kenmerkend geval van het idee van materialen is als het gaat om die elementen die in de constructie worden gebruikt. Bakstenen, verschillende soorten gereedschappen, verf, gips, elektrische elementen, balken, metalen, hout en andere worden bijvoorbeeld vaak als materialen beschouwd. Ze zijn allemaal samen nodig om bepaalde ruimtes te bouwen of te repareren en zijn altijd de basiselementen waarop moet worden gerekend. In die zin kunnen machines het concept van materialen binnengaan, maar dit zal meer gaan over de te gebruiken grondstof.

De term materialen wordt ook toegepast op die elementen die met schoolactiviteiten te maken hebben. Materialen zoals potloden, pennen, papier, lijm, kleuren, gummen, mappen en markeerstiften zijn enkele van de meest basale elementen die een leerling nodig heeft om schoolopdrachten op de best mogelijke manier te ontwikkelen.

Natuurlijk kan het begrip 'materialen' op veel andere situaties worden toegepast en in sommige gevallen een verzameling abstracte elementen worden, niet langer concreet. Een voorbeeld hiervan is wanneer we het hebben over pedagogisch materiaal (dat kunnen eerder ideeën dan objecten zijn), sociaal materiaal (gedragswijzen en houding), psychologisch materiaal (elementen waaruit de persoonlijkheid van een individu bestaat), enz. Deze materialen delen echter de notie van variëteit en relevantie voor de specifieke situatie met de materialen die als beton worden beschouwd, zoals de hierboven genoemde.