definitie van geleerde

Een geleerde is iemand die is onderwezen in meerdere wetenschappen, kunsten of technieken en die deze door en door kent.

De term geleerde is afgeleid van het concept van eruditie, een woord uit het Latijn dat verwijst naar de kennis die een persoon bezit over meerdere kennis of onderwerpen.

Een geleerde is vaak afhankelijk van de sociaalhistorische context. Vroeger was de geleerde het onderwerp dat zowel de wetenschappen als de kunsten begreep, met uitgebreide kennis en capaciteit voor analyse en reflectie. Geleerden waren vaak synoniem met humanisten, leden van een intellectuele beweging die plaatsvond tijdens de Renaissance (ontstaan ​​in de veertiende eeuw) en die kenmerken van antropocentrisme deelden of de opvatting dat alles draait om de mens en de dominantie van de mens. Verschillende wetenschappen en onderwerpen van studeren zoals biologie, anatomie, architectuur, taal, filosofie en anderen in de zoektocht naar een meer menselijke spiritualiteit.

Door de eeuwen heen begon de term geleerde in verband te worden gebracht met andere soorten individuen. Een geleerde kan tegenwoordig een geleerd persoon zijn in elk onderwerp, zowel wetenschappelijk als sociaal, technologisch of zelfs informeel. De geleerde hoeft niet per se kennis te hebben over veel vakgebieden, maar om een ​​ervan diepgaand te kennen en in staat te zijn deze met gemak en leer over te brengen. Als ze naar kunstenaars verwijzen, worden wetenschappers vaak schrijvers genoemd die, zonder precies kennis van wetenschap of technieken te hebben, blijk geven van een groot gevoel voor woord- en lettervaardigheid.

Dus als een geleerde normaal gesproken een beschaafd of verlicht persoon is over verschillende onderwerpen, die actief kan reflecteren en er correcte en gefundeerde conclusies over kan voorstellen, kan een geleerde ook gewoon die persoon worden genoemd die, zonder wetenschappelijke of formele kennis te hebben over een studiegebied, kan hypothesen over sociale, morele, ethische of esthetische kwesties kritisch onderzoeken en benaderen.

Door de tijd heen werden veel karakters beschouwd als geleerden. Onder hen Albert Einstein, Leonardo Da Vinci, Erasmus van Rotterdam, William Shakespeare en honderden anderen.