definitie van rekenen

De relevantie van accounts en cijfers in ons leven

Er is een aanzienlijk deel van de mensen die de naam van wiskunde worden uitgesproken of worden uitgenodigd om getallen te doen en ze worden zeker nerveus en willen weglopen, en buiten de sympathieën of antipathieën die de cijfers en de rekeningen die met hen worden gemaakt, kunnen ons voortbrengen, kunnen we de relevantie die ze in ons dagelijks leven hebben, niet negeren.

Het maakt niet uit dat we niet aan een activiteit werken die te maken heeft met getallen of dat we niet meer naar school gaan om met name wiskunde te studeren, getallen en rekeningen zijn zaken die nauw verbonden zijn met ieders dagelijkse leven en daarom is het belangrijk dat we maken ons zorgen om ze te leren en van hen te verwijderen, voor degenen die zo denken, die negatieve lading die ze erin hebben kunnen inbrengen.

Een tak van de wiskunde die zich uitsluitend bezighoudt met getallen en de bewerkingen die ermee kunnen worden uitgevoerd

En om ons bijvoorbeeld bezig te houden met getallen en rekeningen, is dat we rekenkunde moeten internaliseren, die tak van wiskundige wetenschappen die zich uitsluitend bezighoudt met getallen en de bewerkingen die ermee kunnen worden uitgevoerd.

Rekenen is die tak binnen de wiskunde die zich bezighoudt met de studie van getallen en de bewerkingen die ermee kunnen worden uitgevoerd.

Ook rekenkunde Het is de oudste en meest elementaire tak van de wiskunde, aangezien het in bijna iedereen wordt gebruikt, zoals we hierboven hebben aangegeven, voor de meest elementaire dagelijkse taken, zoals tellen, maar ook in die contexten die de resolutie van vrij ingewikkelde wetenschappelijke berekeningen vereisen..

De belangrijkste rekenkundige bewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen

In principe bestudeert rekenkunde bepaalde bewerkingen met getallen en hun meest elementaire eigenschappen, met zeven basisbewerkingen: optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen, empowerment, radicatie en logaritmatie, terwijl de gezamenlijke overweging van al deze bewerkingen bekend staat als rekenkundige calculus.

De toevoeging of toevoeging is een van de basisbewerkingen en wordt weergegeven door de eeuw +. Het bestaat uit het verzamelen van verschillende hoeveelheden van hetzelfde of een ander ding, en de resulterende hoeveelheid wordt de som genoemd. 3 peren + 2 appels vertelt me ​​dat ik in totaal 5 vruchten heb.

Ondertussen wordt het aftrekken weergegeven door het teken - en bestaat het uit het elimineren van de artikelen van een serie of verzameling, het vinden van het verschil tussen twee grootheden. 4 - 3 = 1.

Van zijn kant wordt vermenigvuldiging weergegeven door de tekens x of * en impliceert het toevoegen van een getal zo vaak als een ander getal aangeeft, zoals dit: 3 x 4 is gelijk aan 12, als we 4 drie keer optellen, geeft het ons 12 als gevolg.

En deling is een rekenkundige ontledingsoperatie waarmee we kunnen achterhalen hoe vaak de ene grootheid in een andere is opgenomen, bijvoorbeeld: 20/5 = 5.

Gebruik in de prehistorie

Er zijn antecedenten, zoals die van het Ishango-bot, een botgereedschap dat dateert uit het Boven-Paleolithicum en dat bestond uit een scherp stuk kwarts aan een van de twee uiteinden dat meestal werd gebruikt voor graveren en schrijven, waaruit blijkt dat rekenen veel werd gebruikt door die oude tijden, in de meest basale bewerkingen van optellen en aftrekken. De ontdekking van de bovengenoemde inscripties, die ongeveer tussen 18.000 en 20.000 v.Chr. Dateren, bewijst dit zonder twijfel. Vervolgens zouden de bijdragen van de Babyloniërs, Pythagoras, Fibonacci en Archimedes komen met een complete verhandeling, om door te gaan met de kwestie en om tot de zeer geavanceerde voorstellen van vandaag te komen.

Aan de andere kant is de rekenkundige term om te verwijzen naar alles wat met rekenkunde te maken heeftZo wordt de persoon die er bijzondere kennis van heeft, aangeduid als rekenkundig / o.