definitie van inapam (mexico)

In de ontwikkelde landen als geheel neemt de groep ouderen geleidelijk toe. Deze realiteit heeft de noodzaak doen ontstaan ​​om openbare lichamen op te richten om de problemen in deze sector van de samenleving aan te pakken. In deze context werd in 1979 in Mexico een organisatie van openbaar belang opgericht, het National Institute of Older Adults, beter bekend onder de afkorting INAPAM.

Om toegang te krijgen tot de diensten die door deze instantie worden aangeboden, moet u de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt.

Enkele van de diensten en programma's die in INAPAM zijn geïntegreerd

Zodat ouderen geen mobiliteitsbeperkingen hebben en zonder buitensporige kosten kunnen verhuizen, zijn er speciale kortingen op het openbaar vervoer.

In uitgebreide gezondheidscentra heeft de groep ouderen toegang tot wereldwijde medische zorg, evenals specifieke preventieve workshops.

Om ouderen mogelijkheden te bieden voor ontspanning en gezelligheid, heeft deze organisatie allerlei workshops en activiteiten opgezet die plaatsvinden in INAPAM-clubs.

Evenzo bieden sommige etablissementen kortingen en speciale tarieven voor personen ouder dan 60 jaar.

Mensen die vanaf 65 jaar geen pensioen ontvangen, kunnen in aanmerking komen voor financiële steun.

Andere programma's die aan deze entiteit zijn gekoppeld, zijn de volgende: juridisch advies, programma's voor lichaamsbeweging en productieve activiteiten.

Sommige diensten en programma's van INAPAM worden geleverd via andere openbare lichamen, zoals gemeentelijke centra, gerontologische eenheden of culturele centra.

Kortom, de benadering die de INAPAM-acties inspireert, is gebaseerd op een transversale visie op ouderen, aangezien de sociale realiteit van deze groep verband houdt met kwesties als gezondheid, vervoer, cultuur of sociale uitsluiting. In die zin omvatten de bestuursorganen van deze instelling vertegenwoordigers uit verschillende openbare sferen, zoals het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Arbeid, het Ministerie van Sociale Ontwikkeling of het Ministerie van Openbaar Onderwijs.

De INAPAM-kaart

Om het beheer van de diensten van INAPAM te vergemakkelijken, werd een identificatiekaart gecreëerd. Hiermee is het mogelijk om de identiteit van de gebruiker te verifiëren en elke vorm van onregelmatigheid te voorkomen. Om deze kaart te verkrijgen, moet u uiteraard een aantal officiële documenten overleggen.

Buitenlanders ouder dan 60 jaar en woonachtig in Mexico kunnen de kaart ook aanvragen, maar hiervoor zijn specifieke documenten vereist.

Foto: Fotolia - ruslanita