De wet van Coulomb - definitie, concept en wat het is

In de natuurkunde wordt de wet van Coulomb gebruikt om de kracht te berekenen tussen twee ladingen die in rust zijn. Het is een fundamentele wet op het gebied van elektriciteit en magnetisme. Tegelijkertijd is het volledig verbonden met een ander, de wet van de zwaartekracht die door Newton werd verkondigd.

De verklaring van de wet en de implicaties ervan

Het postulaat is als volgt: de kracht die wordt uitgeoefend tussen twee verschillende elektrische ladingen is vlak evenredig met de vermenigvuldiging van beide ladingen en is tegelijkertijd omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand die ze scheidt.

De formulering van de wet van Coulomb houdt in dat als er twee beschuldigingen zijn met hetzelfde teken, ze elkaar afstoten, dat wil zeggen dat ze weggaan. Integendeel, als we twee ladingen van verschillend teken hebben, trekken ze beide aan. Op deze manier hangt de elektrische aantrekkingskracht of afstoting af van twee factoren: de intensiteit van de elektrische lading en de afstand tussen beide.

Opgemerkt moet worden dat de wet van Coulomb alleen van toepassing is op ladingen in rust in een bepaald referentiekader dat homogeen en isotroop is (wil het medium homogeen zijn, dan moet het in elk van zijn delen dezelfde eigenschappen vertonen en moet het isotroop zijn) Deze eigenschappen zijn niet afhankelijk van de meetrichting).

De 18e eeuw en elektriciteit

Elektriciteit is een fysisch fenomeen dat verband houdt met de interactie tussen twee deeltjes, protonen en elektronen. De aantrekkingskracht die tussen de twee bestaat, maakt het mogelijk om allerlei verschijnselen te verklaren. In die zin toonde de wetenschapper Benjamin Franklin tegen het midden van de achttiende eeuw aan dat bliksem door stormen eigenlijk een vorm van elektriciteit in de natuur was.

De Franse natuurkundige Charles Coulomb (1736-1806) was de eerste wetenschapper die elektrische krachten kwantificeerde en de verkregen resultaten werden weerspiegeld in de wet die zijn naam draagt. Deze wet wordt beschouwd als een fundamenteel principe van elektromagnetisme en elektrostatica.

Gedurende de achttiende eeuw waren er allerlei theoretische en praktische vorderingen met betrekking tot elektriciteit: de eerste elektrische condensatoren, de uitvinding van de bliksemafleider of een uitvinding van Coulomb zelf om de kracht tussen elektrische ladingen nauwkeurig te meten. Deze en vele andere vorderingen dienden als de basis voor de ontwikkeling van de industriële revolutie.

De uitvinding van Coulomb voor het nauwkeurig bepalen van de intensiteit van elektrische ladingen staat bekend als de torsiebalans en zijn eenheid van elektrische lading wordt de coulomb genoemd (een coulomb is de hoeveelheid lading die wordt gedragen door een stroom van één ampère gedurende één seconde).

Foto: Fotolia - Kuno