definitie van spaarzaamheid

Spaarzaamheid dient om een ​​manier van doen te definiëren waarbij rust en kalmte de boventoon voeren, en kan zelfs een negatieve bijklank hebben. Aan de andere kant wordt het soms ook gebruikt om te verwijzen naar mensen die een grote controle over hun emoties hebben, waardoor de indruk wordt gewekt van een overdaad aan kilte in het achterhoofd.

Op een heel ander gebied wordt de term spaarzaamheid gebruikt om eenvoudige theorieën te beschrijven die het mogelijk maken verschillende verschijnselen uit een reeks niet-oppervlakkige stellingen te verklaren.

Het principe van spaarzaamheid

Het is iedereen wel eens overkomen dat, geconfronteerd met een situatie die steeds ingewikkelder wordt, het veel sneller had kunnen worden opgelost als ze vanaf het begin hadden gekozen voor de eenvoudigste oplossing. Deze manier om problemen te benaderen is wat bekend staat als het principe van spaarzaamheid.

In de wetenschap is dit principe beter bekend als het scheermes van Ockham, wat, kort uitgelegd, is dat wanneer verschillende oplossingen voor hetzelfde probleem worden voorgesteld, de eenvoudigste meestal de beste is.

William Ockham was een Franciscaner monnik uit de veertiende eeuw die probeerde uit te leggen dat in de natuur het simpele altijd zegeviert over het complex, en uitgaande van dit axioma suggereerde hij dat om de verklaring van een fenomeen te vinden, het aantal aannames moet worden beperkt aangezien zoveel mogelijk, blijf alleen bij de meest plausibele.

Deze manier van denken was wat andere wetenschappers ertoe bracht de metafoor van het scheermes in latere eeuwen te gebruiken. Als je een scheermesje door de uitleg haalt, worden alle accessoires verwijderd, zodat alleen de essentiële dingen overblijven. Vandaar dat het principe van spaarzaamheid ook bekend staat als het scheermes van Ockham.

Maar deze manier van denken levert een serieus probleem op, en dat is dat, hoewel het een zeer nuttige manier is om met een probleem om te gaan, het niet veel minder een categorische oplossing biedt. Het verschijnen van nieuwe gegevens kan ertoe leiden dat een eerdere theorie waarvan werd aangenomen dat deze correct was, wordt vervangen door een nieuwe, veel complexere theorie, zoals bijvoorbeeld gebeurt in het zwaartekrachtmodel van Einstein dat dat van Newton verving.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat het spaarzaamheidsprincipe erg nuttig is bij het zoeken naar een verklaring voor een fenomeen, maar niet om deze reden hoeft de eenvoudigste verklaring de ware te zijn.

Foto's: iStock - BruceStanfield / themacx