definitie van vergelijkende tabellen

De informatie die we verwerken, kan op veel manieren worden gesystematiseerd en geordend. Een daarvan is via vergelijkende tabellen. Dit zijn algemene schema's waarmee het mogelijk is om de verschillende elementen waaruit een bepaald onderwerp bestaat, te contrasteren met een soortgelijk onderwerp. Met andere woorden, het is een techniek die het begrijpen van een kwestie vergemakkelijkt door de schematische visualisatie van informatie.

Algemene overwegingen over vergelijkende tabellen

Dit soort schema's vervullen een drievoudige functie:

1) een samenvatting van de informatie wordt verstrekt,

2) relevante gegevens worden vergeleken en

3) laat overeenkomsten en verschillen zien over een onderwerp.

Als algemeen criterium zijn ze georganiseerd vanuit verschillende kolommen waarin de informatie wordt verspreid. Deze tabellen zijn toepasbaar in alle soorten activiteiten, zoals onderzoek, onderwijs, schoolactiviteit of het bedrijfsleven.

Deze informatieve tabellen vergemakkelijken de systematisering van de informatie. Op deze manier kan het ene geordende thema met het andere worden vergeleken. De concepten of ideeën die worden vergeleken, geven een globale visie en daardoor is het beter haalbaar om een ​​specifiek onderwerp te kennen.

Een praktisch voorbeeld

Stel dat we van plan zijn een nieuwe auto te kopen, maar we twijfelen tussen twee verschillende modellen. Vanuit deze eerste zorg hebben we twee verschillende tabellen gemaakt waarin we relevante informatie over beide auto's opschrijven. Daarin geven we specifieke gegevens aan, zoals de cilinderinhoud, het type motor en zijn vermogen, de prijs, etc. Bij het vergelijken van de kenmerken van de twee auto's gebruiken we een tool om te beslissen om de ene of de andere te kopen.

Als het niet nodig is om informatie te vergelijken, kunnen een synoptische tabel en andere methodologische hulpmiddelen worden gebruikt.

Zoals de naam al doet vermoeden, is de vergelijkingstabel ontworpen om informatie te contrasteren. Als het echter gaat om het sorteren van gegevens zonder deze te vergelijken met andere, is het ook mogelijk om een ​​ander hulpmiddel te gebruiken, de synoptische tabel. Deze techniek is bedoeld om bepaalde informatie te ordenen, op te splitsen en te rangschikken.

Merk op dat vergelijkende tabellen of synoptieken enkele van de traditionele methoden zijn om studietechnieken te ontwikkelen, maar er zijn ook conceptkaarten, grafieken, diagrammen of traditionele samenvattingen. Al deze methoden versterken het leren en begrijpen van informatie.

Foto: Fotolia - alexandertrou