definitie van informatica

Computerwetenschappen zijn een reeks disciplines die zich bezighouden met de fundamenten die ten grondslag liggen aan computergebruik: programmeertalen en de wiskundige en logische grondslagen van deze tak van kennis. Als algemeen gebied heeft informatica een hele reeks specifieke takken: kunstmatige intelligentie, grafische informatica, bio-informatica of het gebied van alomtegenwoordige informatica, naast vele andere gebieden.

Het fenomeen cryptografie en technologie toegepast in oorlog

De oorsprong van deze branch is erg oud en houdt verband met de noodzaak om enkele verborgen berichten te decoderen via gecodeerde codesystemen, iets waar cryptografie mee te maken heeft. Deze behoefte is in verband gebracht met oorlogs- en militaire spionageactiviteiten, een omstandigheid die na de Tweede Wereldoorlog radicaal veranderde met de nieuwe computerhulpmiddelen. Vanaf de jaren vijftig verschenen de eerste universitaire afdelingen informatica, waarin elementen van wetenschap, techniek en wiskunde werden gecombineerd.

Enkele elementen van informatica

Experimentele algoritmen zijn basishulpmiddelen bij het programmeren. Aan de andere kant moeten deze interageren met software engineering en numerieke analyse. Er moet rekening mee worden gehouden dat computergebruik uitgaat van het algemene paradigma van wetenschappelijke activiteit: het creëren van hypothesen als verklarende modellen die gebeurtenissen kunnen voorspellen. In de computerwereld wordt dit paradigma geprojecteerd in relatie tot informatieverwerking.

Praktische toepassingen

Computerwetenschappen is een basisdiscipline-tak die van toepassing is op andere wetenschapsgebieden. Computermodellen kunnen worden aangepast aan de fysica door simulaties (bijvoorbeeld op het gebied van deeltjesfysica in de kwantumfysica). Biologen gebruiken ook verklarende modellen om de structuur van DNA te simuleren en mogelijke gentherapieën te onderzoeken.

De voorbeelden van natuurkunde of biologie zijn een kleine greep uit de oneindigheid van specifieke gebieden waar het mogelijk is om computergebruik als wetenschap toe te passen, aangezien het aanwezig is in de filmindustrie, op de aandelenmarkt of in humanistische disciplines.

Een computerwetenschapper moet uitgaan van de definitie van een probleem en vervolgens een programma ontwerpen, beschrijven en testen om aan een specifieke behoefte te voldoen. En dit alles rekening houdend met het feit dat genoemd programma zal worden gebruikt door een klant en sommige gebruikers die efficiënt moeten handelen.

Concluderend, informatica is een wetenschapsgebied dat oplossingen probeert te bieden op andere gebieden.