definitie van passie

Passie wordt dat zeer intense gevoel of die emotie genoemd die een mens voor een ander kan belijden, dat zou het geval zijn van de sterke neiging of voorkeur die een individu manifesteert voor een ander, meestal van het andere geslacht, maar dat het natuurlijk ook kan gebeuren dat zo sterk dat ik ook wil dat een persoon van hetzelfde geslacht het vertegenwoordigt.

Evenzo worden hartstochten of hartstochten niet alleen gereduceerd tot menselijke wezens, maar ook bepaalde tastbare dingen, zoals een boek, muziek, een object, kunnen bij een persoon zeer intense gevoelens opwekken.

Aan de andere kant kan een hartstocht niet langer worden vertegenwoordigd door een persoon van hetzelfde of een ander geslacht of door iets, maar een hobby zoals het verzamelen van oud speelgoed, kan het ook worden beschouwd als een authentieke passie die op één lijn zal worden gesteld met de genoemde.

Ondertussen kunnen we met de term passie ook iets uitdrukken dat absoluut tegengesteld is aan wat we sindsdien noemden het woord wordt ook gebruikt om een ​​verklaring te geven voor een sterk lijden of lijden.

De term passie heeft een heel speciale betekenis binnen de christelijke leer, ook, Passie van christus, wordt genoemd de verschillende lichamelijke en geestelijke aandoeningen waarmee de zoon van God, Jezus Christus, te maken kreeg toen hij op weg was naar zijn kruisiging en de daaropvolgende dood.

Al die stadia en momenten die bestaan ​​vanaf het moment waarop Jezus werd aangehouden tot wat we zeiden, zijn kruisiging en begrafenis, staan ​​wereldwijd bekend als de Passie van Christus.