definitie van methodisch karakter

Karakter toont de manier van zijn van een persoon. Er zijn verschillende soorten karakters. Het methodische karakter verwijst naar de houding van een zeer gedisciplineerd persoon bij het vervullen van specifieke gewoonten. De routines van een methodisch persoon zijn voorspelbaar, aangezien hij een zeer ordelijk persoon is in zijn gewoonten en er zeer constant in is. Bovendien is een methodisch persoon zeer punctueel in het nakomen van zijn professionele en persoonlijke verplichtingen.

Kwaliteiten van methodisch karakter

Een methodisch persoon zijn is een belangrijke deugd op de werkvloer: het toont de manier waarop je een consistente en verantwoordelijke professional kunt zijn bij het vervullen van specifieke doelstellingen. Een methodisch persoon voert een goed tijdmanagement uit, zodat hij op een constructieve manier voordeel haalt uit zijn werkdag.

Een methodisch persoon heeft een zeer hoge mate van zelfdiscipline dankzij een opmerkelijke mate van intrinsieke motivatie. Dit methodische karakter zorgt voor grote stabiliteit, aangezien een van de vereisten voor een gelukkig leven het hebben van een gezonde orde in schema's en gewoonten is.

Methodische mensen voelen zich op hun gemak in hun gewoonten en routines, omdat ze zich op deze manier in hun comfortzone voelen. Ze ondervinden echter wel enige moeite wanneer ze moeten improviseren (aangezien improviseren inhoudt dat ze buiten het gebruikelijke actieplan gaan). Door dit hoge gevoel van discipline en plicht zijn het mensen die luiheid met emotionele kracht bestrijden.

Een gedisciplineerd en ordelijk persoon

Een methodisch persoon heeft een volgorde bij het uitvoeren van de taken: hij begint pas met een taak als de vorige is voltooid. Het werkt effectief bij het bereiken van doelstellingen die een specifieke richting aangeven in het vorige plan. Een gedisciplineerd persoon heeft de neiging om op alle gebieden van zijn leven gedisciplineerd te zijn, aangezien de persoon in alle contexten hetzelfde is.

Mensen uit de dichtstbijzijnde omgeving kunnen soms missen dat de methodische persoon zich gemakkelijker aan veranderingen aanpast. Degenen met een methodisch karakter hebben een lage mate van spontaniteit en voelen zich enigszins ongemakkelijk als ze een plan voorstellen waarin ze moeten improviseren.