definitie van een gevoel van verbondenheid

De gevoel van verbondenheid Het verwijst naar het gevoel van eigendom of bezit dat een persoon heeft over een object of een materieel goed. Dat wil zeggen, het gevoel erbij te horen toont de relatie die bestaat tussen de eigenaar van een ding en dat eigendom. Het gevoel erbij te horen geeft de eigenaar specifieke rechten over het gebruik en genot van dat materiële goed.

Van dit Gevoel van eigenaarsschap, een sociale orde en respect wordt gevestigd, aangezien vanuit ethisch en moreel oogpunt elke persoon de verantwoordelijkheid heeft om de eigendommen van anderen te respecteren. We bevinden ons in een samenleving met een duidelijke neiging tot materialisme waarin veel mensen hun waarde op de verkeerde manier toekennen aan wat ze hebben.

De ene persoon hoort nooit bij de ander

De gevoel van verbondenheid het laat zien dat er dingen worden gebruikt en er een instrumentele relatie tot stand komt, zodat elke eigenaar een object voor zijn eigen voordeel kan gebruiken. Vanuit dit oogpunt moet erop worden gewezen dat de ene persoon aan de andere kant nooit het eigendom is van een ander, dus het is essentieel om te onthouden dat persoonlijke relaties gebaseerd zijn op vrijheid. De jaloerse persoon heeft bijvoorbeeld een verkeerd begrip van liefde omdat hij het gevoel van verbondenheid ook op het niveau van verliefdheid heeft geïnternaliseerd. Hetzelfde gebeurt in het geval van een afhankelijkheidsrelatie.

Moeilijke relaties

Dat moet echter in gedachten worden gehouden jaloezie of een afhankelijkheidsrelatie is geen gezonde liefde. Terwijl op het gebied van de dingen en het materiële universum, is er het concept van eigendom, integendeel, in het universum van persoonlijke relaties bestaat de vrijheid om op elk moment banden aan te knopen of ze te verbreken.

Inzicht in lidmaatschap als onderdeel

De gevoel van verbondenheid Ja, het kan een emotionele waarde hebben wanneer iemand bijvoorbeeld het gevoel heeft dat hij deel uitmaakt van een groep vrienden of zelfs, op werkniveau, dit gevoel ontstaat ook wanneer een medewerker voelt dat hij deel uitmaakt van het werkteam. Vanuit dit standpunt bezien geeft het gevoel erbij te horen zelfrespect en motivatie, terwijl het voor iedereen essentieel is om zich geïntegreerd te voelen in hun naaste omgeving.

Wanneer het gevoel van verbondenheid wordt geanalyseerd vanuit een materieel oogpunt, is het duidelijk verbonden met werk, aangezien iedereen hard werkt om een ‚Äč‚Äčspecifieke levensstijl te hebben en de uitgaven te betalen die voortvloeien uit materiële bezittingen, bijvoorbeeld vanuit huis. Het huis is de plek met het grootste gevoel van verbondenheid.