definitie van culturele diversiteit

Het woord diversiteit Het is een term die het mogelijk maakt om te verwijzen naar het verschil, de variëteit, de ongelijkheid en de overvloed aan verschillende dingen in een bepaalde context. Y cultureel Het is een term waarmee we kunnen verwijzen naar alles wat gepast is of gerelateerd is aan cultuur. Dit levert verrijkende kennis op over andere tradities en ontwikkelt wederzijds respect.

Het concept van culturele diversiteit realiseert zich de coëxistentie en interactie die effectief en naar tevredenheid bestaat tussen verschillende culturen in dezelfde geografische ruimte.

Het bestaan ​​van verschillende culturen wordt beschouwd als een zeer belangrijk erfgoed van de mensheid, aangezien deze kwestie ongetwijfeld bijdraagt ​​aan het bevorderen en uitbreiden van kennis en ook aan waarden als respect en tolerantie, omdat het feit dat de ander die Hij naast ons leeft, wordt gerespecteerd en gedoogd. , hoewel hij niet dezelfde overtuigingen en culturele bagage vertoont, zal hij altijd een stap voorwaarts zijn als mensen.

Bevordert en vergroot kennis en respect voor wat anders is

Elke cultuur zal een andere bijdrage leveren en daarin schuilt juist de verrijking van elke cultuur, van het kunnen absorberen van die kwesties die degene die aan zijn zijde heeft en die aan dat aspect ontbreekt. Voeg de gebruiken van de ander toe die mij verrijken en altijd bereid zijn om harmonieus naast elkaar te bestaan.

Aan de andere kant stelt culturele diversiteit respect voor, niet alleen van de kant van onze buren of degenen om ons heen die niet hetzelfde denken als wij, maar impliceert ook respect van de kant van de autoriteiten die macht hebben in de gemeenschap waarin we leven. Natuurlijk, als de autoriteit dwingend is tegen degenen die zich tegen hun ideeën uiten, zullen we ons in een duidelijke context van gebrek aan vrijheid van meningsuiting bevinden, die in de volksmond dictatuur wordt genoemd, naast een zeer duidelijke praktijk van culturele segregatie.

Maar de autoriteit moet, naast het respecteren van de ideeën van een bepaalde cultuur, de verschillende culturen waaruit de gemeenschap bestaat de nodige garanties geven om te overleven, aangezien het een veel voorkomende situatie is dat de ene cultuur wordt bedreigd door de vooruitgang van een andere die heeft een hegemonische roeping, dus de autoriteit of regering moet tussenbeide komen om de zwakste cultuur te beschermen en vooral vermijden dat deze verdwijnt, waardoor de culturele diversiteit verdwijnt.

De plicht van de staat moet altijd zijn om gelijkheid en de rechten van iedereen te garanderen, afgezien van elk soort verschil in welk aspect dan ook, in dit geval dat we aanpakken, in het culturele, terwijl het altijd beleid en campagnes moet promoten die culturele minderheden en van vermijd en bestraf natuurlijk elke vorm van discriminatie die in dit opzicht kan worden uitgevoerd.

Globalisering en nieuwe technologieën veranderden de as en markeerden de opening van cultureel samenleven

De wereld van vandaag neemt in dit opzicht een heel andere positie in dan honderden jaren geleden, gelukkig zou globalisering onmogelijk zijn geweest als ze niet had plaatsgevonden in een kader van openheid in elk aspect.

In vroegere tijden hielden beschavingen hun culturen geïsoleerd en gescheiden van de rest, ze konden communiceren, maar er werd altijd een afstand gehandhaafd, het was niet de bedoeling dat de verschillende culturen naast elkaar bestaan ​​zoals ze dat nu doen.

Op dit moment, en als gevolg van verschillende factoren die te maken hebben met evolutie en nieuwe technologieën, is dit radicaal veranderd en zijn de verschillen in dit opzicht geleidelijk weggenomen.

Tegenwoordig kunnen we bijvoorbeeld begrijpen hoe een gemeenschappelijke en mondiale cultuur waarin verschillende culturen worden gesynthetiseerd, voortkomt uit de versmelting van verschillende culturen.

De ontwikkeling van technologie, zoals we al hebben aangegeven, was ongetwijfeld de motor van het verkorten van afstanden, waardoor efficiënter en directer transport en communicatie tussen de meest verre en diverse culturen werd gegenereerd. Dit had duidelijk een positieve invloed op het brengen van culturen, mensen, die op een plek zijn geboren en opgegroeid onder een bepaalde culturele achtergrond en vervolgens in een totaal diverse cultuur gingen werken, maar ze waren in staat om hun culturele geschiedenis aan te passen en te versmelten met die van de land van bestemming.