definitie van fraude

De handeling die bekend staat als fraude is er een waarbij een persoon, een instelling of een entiteit illegaal of onjuist te werk gaat volgens de parameters die zijn vastgesteld met het doel een bepaald economisch of politiek voordeel te behalen. Er zijn verschillende soorten fraude die worden geclassificeerd op basis van de reikwijdte of procedure die ze volgen, maar over het algemeen worden alle fraude gekenmerkt door het oplopen van leugens, ongepast gebruik van fondsen, wijziging van gegevens, verraad, corruptie, enz. Fraude kan zowel door individuen als door groepen of entiteiten worden gepleegd.

Fraude is een van de bekendste vormen van corruptie in moderne samenlevingen. Een van de belangrijkste of kenmerkende elementen is het gebruik van leugens en bedrog om een ​​bepaald voordeel te verkrijgen. Degene die de fraude pleegt, handelt door resultaten of gegevens in zijn voordeel te wijzigen, zodanig dat de werkelijkheid voor hem als succesvol lijkt. In veel gevallen vindt fraude op een verborgen manier plaats en weet niemand wat er is gebeurd, omdat het moeilijk is om bewijs te vinden. In andere gevallen stelt de straffeloosheid van degenen die frauduleus opereren hen in staat om zonder scrupules te handelen omdat ze weten dat ze niet zullen worden gestraft vanwege overeenkomsten met verschillende controle- en machtssferen.

Fraude is een belangrijk probleem omdat voor het besef ervan niet alleen dat het illegaal verloopt, maar ook het voordeel van de persoon die het uitvoert, de schade van een derde veronderstelt. Zeer duidelijke en vrij veel voorkomende gevallen van fraude zijn dus bijvoorbeeld bankfraude die kan leiden tot geldverlies voor derden, bedrijfsfraude waardoor instellingen de macht of controle over bepaalde activiteiten kunnen verliezen in vergelijking met andere begunstigde bedrijven, of ook verkiezingsfraude, degene die plaatsvindt wanneer de gegevens van een politieke verkiezing worden gewijzigd, wat een kandidaat ten goede komt en de echte winnaar schaadt.

Zoals gezegd is het in veel gevallen moeilijk en tijdrovend om fraude op te sporen, omdat er verschillende elementen zijn waarmee rekening moet worden gehouden. Als er echter een onderzoek wordt uitgevoerd, kan de verantwoordelijkheid van een aanzienlijk aantal mensen of entiteiten worden gevonden, aangezien frauduleuze handelingen meestal zeer complex en diepgaand zijn.