latifundio - definitie, concept en wat het is

Een groot landgoed is een groot landbouwbedrijf dat wordt gekenmerkt door het gebruik van betaalde arbeidskrachten, slechte optimalisatie van middelen, lage investeringen in technologische middelen en de afwezigheid van de eigenaar van het land, die delegeert aan een voorman.

Hoewel de grootte van een groot landgoed aanzienlijk kan variëren, blijven de andere kenmerken doorgaans constant. Over het algemeen zijn de omstandigheden van de arbeiders erg precair, is er een aanzienlijk percentage van het land dat niet wordt geëxploiteerd of zijn de opbrengsten verre van de maximale exploitatie en heeft de eigenaar niet meer contact met de exploitatie dan met zijn voorman.

Deze omstandigheden geven gewoonlijk aanleiding tot de schijn van sociale spanningen wanneer de omstandigheden van de bevolking een hoge mate van nood krijgen. In deze situaties is het heel gebruikelijk om de verdeling van onderbenutte gronden te eisen om meer voedsel te kunnen produceren en zo in het basisonderhoud van de mensen te kunnen voorzien.

Grote landgoederen als model van sociale overheersing

Het bestaan ​​van grote landgoederen kan niet alleen vanuit productief of agrarisch oogpunt worden geanalyseerd, aangezien de grote landgoederen een reeks afhankelijke sociale relaties genereren die van groot belang zijn in de gemeenschappen waar dit soort boerderijen bestaat.

Op deze manier zijn het de eigenaren van de grond die de toegang tot werk en productie controleren, met alle gevolgen van dien voor de populaties waarin ze voorkomen. Zij zijn degenen die het inkomensniveau van een werknemer bepalen en de prijzen waartegen de producten die van het land worden gewonnen, worden verkocht.

Bovendien veronderstelt het feit dat de relaties tussen landeigenaren en arbeiders plaatsvinden in een landelijke omgeving het gebrek aan alternatieven voor de bevolking, die zich eigen maakt dat hun levensonderhoud uitsluitend afhangt van de wil van de grondeigenaar.

Er is dus een soort sociale relatie waarin sommigen het land, de rijkdom en de controle bezitten en anderen alleen de arbeidskrachten leveren. En hoewel dit essentieel is om de exploitatie van grote landgoederen rendabel te laten zijn, is elk individu afzonderlijk gemakkelijk vervangbaar. Dit genereert een relatie van enorme ongelijkheid, afhankelijkheid en overheersing door een oligarchie over de algemene bevolking die een relatie onderhoudt met de sfeer die het dichtst bij de latifundia ligt.

Foto's: iStock - DavidGarry / kcconsulting