definitie van beurs

Organisaties die beursgenoteerde aandelen kopen en verkopen

De Beurs is die particuliere organisatie die haar leden, in overeenstemming met de mandaten van haar klanten, de nodige faciliteiten biedt om onder meer orders te plaatsen, onderhandelingen te voeren over de aan- en verkoop van aandelen, zoals aandelen. van bedrijven of bedrijven, publieke en private obligaties, participatietitels, certificaten en een breed scala aan beleggingsinstrumenten.

De effectenonderhandelingen op de verschillende aandelenmarkten die deze organisaties voeren, worden uitgevoerd door in realtime bekende en vastgestelde koersen te nemen, altijd in een klimaat van maximale veiligheid en vertrouwen voor beleggers, omdat het mechanisme van elke transactie die plaatsvindt naar behoren is van te voren geregeld, wat uiteraard deze zekerheid garandeert die we noemden.

Een van de functies van de effectenbeurzen is het versterken van de kapitaalmarkt en het bevorderen van zowel financiële als economische ontwikkeling in het deel van de wereld waar ze zijn gevestigd. Velen van hen bestaan ​​zelfs al tientallen jaren, terwijl de eerste entiteiten van dit type dat wel waren gemaakt tijdens het begin van de zeventiende eeuw.

Acteurs die actief deelnemen aan de activiteiten van de effectenbeurzen

Er zijn drie actoren die actief deelnemen aan de werking van de effectenbeurzen: kapitaalvragers (bedrijven, publieke of private organisaties en andere entiteiten), de kapitaalverschaffers (spaarders, investeerders) en tussenpersonen.

De effectenmakelaar is de rechtspersoon die bevoegd is om te adviseren of beleggingen en transacties uit te voeren

De onderhandeling over effecten op de aandelenmarkt gebeurt dan via de leden, in de volksmond bekend als makelaars, effectenmakelaars, makelaardijen, agenten, commissionairs.

De effectenmakelaar of makelaarskantoor of makelaar is de rechtspersoon die na een voorafgaande overeenkomst bevoegd is om namens ondernemingen zowel investeringen als transacties op de desbetreffende aandelenmarkt te adviseren of uit te voeren.

Het is een sine quanom voorwaarde dat deze agenten een capaciteitsonderzoek uitvoeren en ook aan de bevoegde instantie hun solvabiliteit aantonen om conform te kunnen opereren.

Om toegang te krijgen tot de notering van hun effecten op de beurs, moeten bedrijven eerst hun jaarrekening openbaar maken, omdat via deze indicatoren de indicatoren kunnen worden bepaald die het mogelijk maken de financiële situatie van een bepaald bedrijf te kennen.

De regulering van de effectenbeurzen valt onder de verantwoordelijkheid van de nationale staat.

Andere functies die ze vervullen op de aandelenmarkt

Andere functies die een effectenbeurs kan vervullen: bedrijven of overheidsentiteiten die middelen nodig hebben in contact brengen met spaarders die bereid zijn om te investeren, liquiditeit verlenen aan de investering, hen in staat stellen hun aandelen in geld om te zetten, marktprijzen certificeren, de efficiënte toewijzing van middelen en bijdragen tot de waardering van financiële activa.

Voorspellingsmethoden, operationele basis

Momenteel werken de beurzen via zogenaamde prognosemethoden, die bedrijven en investeerders in staat stellen een volledig en nauwkeurig beeld te krijgen van hoe de markt zich in de toekomst zal gedragen, en dan bewust de beste beslissingen te nemen om maximaliseer winst.

Historische en wiskundige gegevens vormen de basis voor deze methoden.

Tegenwoordig gebruiken bijna alle beurzen deze methoden, maar we moeten opmerken dat hoewel ze vrij nauwkeurig en correct zijn in hun voorspellingen, ze een tekortkoming vertonen in de voorspelling van die situaties of economische verschijnselen die weten hoe ze de economische toestand aanzienlijk kunnen veranderen en dat als zodanig zijn ze niet gemakkelijk te voorspellen.

Ondertussen zijn de technieken die ze toepassen van twee soorten, enerzijds de kwalitatieve die worden begrepen door de meningen en kennis van de experts in het veld, en anderzijds worden de kwantitatieve technieken gevormd door de statistische gegevens die onthullen verleden tijden.

Oorsprong van de term

De naam van de beurs ontstond enkele eeuwen geleden in de stad Brugge, waar een aristocratische familie genaamd Van Der Buërse commerciële en commerciële bijeenkomsten hield in een gebouw dat ze bezaten. Het schild dat deze familie vertegenwoordigde, bestond uit het beeld van drie leren tassen, wat bijdroeg aan het feit dat ze belangrijke commerciële operaties uitvoerden, is dat de term Buërse werd gebruikt om precies de plaatsen aan te duiden waar transacties van producten of effecten plaatsvonden.

De eerste formele effectenbeurzen verschenen voor het eerst in België, in de 15e eeuw, en in de 17e eeuw in de stad Amsterdam, waarvan de laatste de oudste is die er tot nu toe bestaat.