definitie van schrijven

Schrijven is het weergeven van woorden of ideeën met letters of tekens op papier of een ander oppervlak.

Schrijven wordt de oefening van schrijven genoemd met als doel ideeën over te dragen, een verhandeling, document of fictieve tekst te schrijven, muzieknoten en tekens te tekenen, gegevens in te schrijven of enige andere handeling van het omzetten van letters en symbolen op een bepaald oppervlak.

De geschiedenis van het schrijven als een systeem van grafische weergave van een taal gaat terug tot 4000 voor Christus. Het is de samenstelling van een verbale communicatiecode door middel van tekens die zijn vastgelegd of getekend op een drager die een papier, een muur, een tafel en zelfs een digitaal apparaat zoals een computer kan zijn. Schrijven moet dus overeenkomen met een bepaalde taal of taal die wordt gedeeld door een of meer mensen die de ideeën en concepten die in het schrijven zijn belichaamd, kunnen interpreteren.

Schrijven is een handeling die in allerlei situaties en voor verschillende doeleinden plaatsvindt. Een persoon kan een notitie, een gedicht of een reeks brieven schrijven met als enig doel ze uit te drukken en voor zichzelf te bewaren, zoals bij een persoonlijk dagboek. Schrijven kan ook worden gebruikt als middel om verhalen, korte verhalen, romans en andere soorten poëtische of literaire teksten te kanaliseren. Dit doel is esthetisch, creatief, cultureel en is misschien degene die de taal door de geschiedenis heen het meest heeft verrijkt.

Schrijven wordt informeel gebruikt om meer of minder relevante informatie te communiceren, zoals een gesprek via een instant messaging-programma tussen twee vrienden. Aan de andere kant wordt het ook gebruikt voor een formeel doel in het bedrijfsleven, in juridische en institutionele omgevingen, in werkomgevingen en andere. Het wordt ook veel gebruikt als communicatiemiddel tussen twee individuen voor emotionele doeleinden, zoals een brief of een liefdesgedicht.

De doeleinden van schrijven zijn duidelijk oneindig en, afgezien van mondelinge taal, vormen ze het meest relevante middel voor menselijke communicatie.