definitie van hurken

We zeggen dat een persoon ineengedoken zit wanneer hij verborgen of verborgen blijft met de bedoeling iemand te verrassen. Het is duidelijk dat de gehurkte persoon zich in deze situatie bevindt omdat hij wil voorkomen dat iemand hem ziet of als doel heeft om een ​​criminele actie uit te voeren, bijvoorbeeld overval of aanranding.

De verrassingsfactor in het dierenrijk

De sleutel tot het begrijpen van de term is waarschijnlijk de verrassingsfactor. In de dierenwereld zoeken roofdieren hun prooi om te voeden en hiervoor moeten ze een effectieve strategie implementeren. Het roofdier valt zijn prooi niet rechtstreeks aan, maar verbergt zich goed, dat wil zeggen, het blijft half verborgen en gehurkt totdat het de ideale gelegenheid vindt om de laatste aanval uit te voeren. Gebruik met andere woorden de wow-factor.

Deze strategie van het dierenrijk wordt uitgevoerd door de tussenkomst van instinct, het natuurlijke mechanisme dat het voortbestaan ​​van een soort mogelijk maakt. Vanuit het oogpunt van gedrag blijven dieren op verschillende manieren in elkaar gehurkt: door de camouflage van hun lichaam, 's nachts verborgen zodat ze niet door hun prooi worden gezien, of door op te gaan in de natuurlijke omgeving. We zouden kunnen zeggen dat de verschillende manieren waarop dieren worden gehurkt, hen in staat stelt hun prooi op het meest geschikte moment te verrassen.

De verrassingsfactor bij mensen

Mensen hebben instincten, maar ze zijn minder doorslaggevend dan die van dieren. We hebben dus een overlevingsinstinct zoals elk ander levend wezen, maar we kunnen tegen dit instinct ingaan als gevolg van onze persoonlijke overtuigingen (denk bijvoorbeeld aan een persoon die in hongerstaking gaat).

Mensen handelen effectief dankzij onze intelligentie en niet door tussenkomst van instincten. Ondanks de verschillen tussen mens en dier, grijpen we ook naar de verrassingsfactor in situaties waarin sprake is van een zeker gevaar. Als een dief niet gepakt wil worden, moet hij zich op de een of andere manier camoufleren, aangezien het gevaarlijk is voor anderen om hem te zien. In zijn strategie loert de dief ergens op de loer en blijft hij, net als de dieren, op jacht totdat het tijd is om zijn criminele actie uit te voeren.

In termen van menselijke strategie zouden we kunnen spreken van het volgende format:

1) blijf gehurkt en loer,

2) activeer de verrassingsfactor en

3) de definitieve actie.

Deze formulering is van toepassing op situaties waarin twee legers tegenover elkaar staan, op een voetbalbenadering (er zijn teams die een tegenaanval oefenen met dit schema) of op elke situatie waarin we een soort overwinning op een tegenstander willen behalen.

Foto's: Fotolia - kapuk