definitie van onderlinge afhankelijkheid

De voorwaarde onderlinge afhankelijkheid stelt u in staat de wederzijdse afhankelijkheid, dat wil zeggen, wederzijds, dat bestaat tussen twee vragen, variabelen, mensen, landen onder anderen,

Kortom, onderlinge afhankelijkheid impliceert een situatie waarin de variabelen, mensen, enz., Die zich in de situatie van onderlinge afhankelijkheid bevinden, wederzijds verantwoordelijk en delen principes die beide onderschrijven.

Opgemerkt moet worden dat onderlinge afhankelijkheid een concept is dat aanzienlijk verschilt van de verwijzing die afhankelijkheid geldt, omdat een onderling afhankelijke relatie veronderstelt dat degenen die eraan deelnemen op de meeste niveaus van hun leven emotioneel, moreel, economisch en politiek, onafhankelijk zijn, behalve dat ze stelregels delen, principes die ze tot een geheel maken.

Het woord onderlinge afhankelijkheid is een term die herhaaldelijk wordt gebruikt in opdracht van verschillende sferen en contexten, dus onder andere op politiek, economisch en sociaal gebied is het mogelijk om erover te horen.

In de wereld waarin we vandaag leven, waarin globalisering een concrete realiteit is, is het bijvoorbeeld onmogelijk dat de verschillende landen, ondanks een onweerlegbare onafhankelijkheid die wordt verleend door hun eigen wetgeving en regering, niet in een constante onderlinge afhankelijkheidsrelatie verkeren op gebieden. zoals handel, technologie, communicatie. Zelfs de koloniale machten ervaren een onderlinge afhankelijkheidsrelatie met hun koloniën, want ja of ja, ondanks de politieke overmacht die ze over hen uitoefenen, hebben ze voor hun eigen ontwikkeling bijvoorbeeld de grondstoffen nodig die hun koloniën produceren. .