definitie van publiekrecht

Publiekrecht is het onderdeel van het rechtssysteem dat tot doel heeft de relaties tussen individuen en particuliere entiteiten te regelen met betrekking tot openbare instellingen van de staat. Op deze manier is publiekrecht de verzameling normen en wetten die gericht zijn op de verdediging van individuen en de vervulling van het algemeen belang van de samenleving.

Doelstellingen van publiekrecht en rechtsstaat

Het doel van het publiekrecht is het handhaven van de sociale orde, harmonie in de gemeenschap en vrede. Met andere woorden, het doel is om een ​​vreedzaam samenleven tussen individuen tot stand te brengen. Op deze manier is het zaak het belang van de meerderheid, het bekende algemeen belang of het algemeen belang te beschermen.

Om de doelstelling van publiekrecht op een effectieve manier te bereiken, is het noodzakelijk dat er een rechtsstaat is. Onder de rechtsstaat wordt verstaan ​​de reeks regels die door individuen zijn overeengekomen, zodat er stabiliteit in de samenleving is, dat wil zeggen een redelijk en vreedzaam samenleven. Dit betekent dat er buiten de rechtsstaat niet van publiekrecht kan worden gesproken.

Publiek recht en privaat recht

Er moet aan worden herinnerd dat het Romeinse recht al een algemeen onderscheid heeft gemaakt in het recht: publiekrecht en privaatrecht (Ius Publicum en Ius Privatum). De eerste richt zich op het ordenen en reguleren van de relaties van de staat met individuen en de banden van individuen met de samenleving waarin ze leven. Het privaatrecht voor de Romeinen is er een die de relaties tussen individuen onderling regelt. Samenvattend kunnen we stellen dat het publiekrecht de normen omvat waarmee de samenleving is georganiseerd. Aan de andere kant is het belang in deze tak van het recht gericht op de rol van de staat (in het privaatrecht is het belang gericht op het individu). Publiekrecht is noodzakelijk, terwijl privaatrecht onderworpen is aan de wil van de mensen.

De fundamentele gebieden van publiekrecht

Er zijn twee essentiële gebieden in het publiekrecht: grondrechten en constitutioneel recht. Op het eerste gebied komen kwesties aan de orde als menselijke waardigheid, het recht op onderwijs of gezondheid of sociale rechten. Op het gebied van constitutioneel recht komen de beschermingsmechanismen die in de constitutionele tekst van een natie zijn vastgelegd aan de orde (gerechtelijke mechanismen, hoe te vervolgen voor gerechtelijke instanties of populaire acties om collectieve rechten te beschermen).

Binnen het publiekrecht is er ook de tak van het bestuursrecht als gebied dat een hele reeks situaties regelt (medische aansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor schade aan gedetineerden, immigratiewetten, stedenbouw, overheidsopdrachten, enz.).

Foto's: iStock - Paolo Cipriani / Yuri_Arcurs