definitie van kunstwerk

Bij kunstveld, is genaamd kunstwerk naar die productie gemaakt door een beeldend kunstenaar of een ander individu, die het resultaat is van hun creativiteit en verbeeldingskracht, en die ofwel een concept ofwel een sentimentele of emotionele manifestatie uitdrukt.

Productie van een mens die voortkomt uit zijn creativiteit en die een emotie of sociale boodschap uitdrukt

Met andere woorden, het kunstwerk is een creatie waarin de intentionaliteit van de kunstenaar volledig tot uiting komt en tot uiting komt.

Ondertussen zal een kunstenaar iemand zijn die creatief vermogen heeft en creëert vanuit zijn inspiratie; Je kunt je professioneel aan kunst wijden, of het als hobby ontwikkelen.

Kunst is een concept dat wordt binnengedrongen door de subjectiviteit van wie het beoefent en wie het observeert, en wat dat betreft is dat er vaak vurige polemieken ontstaan ​​rond wat kunst is of wie als kunstenaar moet worden beschouwd ...

Kunst, de vrucht van het werk van een mens en ondersteund door een esthetisch doel

Kunst van zijn kant is dat wel elke activiteit uitgevoerd door iemand of het resultaat van een werk dat door een mens is gedaan en die een strikt esthetische missie heeft waardoor onder meer ideeën, gevoelens, de blik op een onderwerp kunnen worden overgedragen.

Ondertussen is het in de kunst waar de gevoelige visie van een individu over de hem omringende wereld, de zichtbare, en ook die van zijn verbeelding het best kan worden gewaardeerd.

Als gevolg hiervan is kunst een fundamenteel element van cultuur dat ons in staat stelt om via haar de ideeën en staten te kennen die in een bepaalde tijd en plaats heersten.

Omdat het concept van kunst nauw verbonden is met de beeldende kunst is dat het bijna uitsluitend een kunstwerk wordt genoemd producten voor beeldende kunst, die ook bekend zijn grote kunsten, zijnde de schilderen, fotografie, tekenen, beeldhouwen, illustratie, graveren, enkele van de meest prominente.

Laten we de literaire werken, muzikale composities en films, die tegenwoordig ook als kunstwerken worden beschouwd, zoals schilderijen en sculpturen.

Kunst is niet in elk tijdperk hetzelfde geweest, maar elk heeft zijn waarde en is er een weerspiegeling van

Het is zonder twijfel de culturele beweging bekend als Renaissance, die is ontstaan ​​in West-Europa in de 15e eeuw en verlengd tot de 17e eeuw, degene die het meest heeft bijgedragen en een revolutie teweeg heeft gebracht op het gebied van kunst.

Leonardo Da Vinci, schilder van Italiaanse afkomst en trouwe exponent van dit moment in de geschiedenis , is een van de grootste genieën en makers van kunstwerken geweest.

Zijn werken, altijd hun tijd vooruit, worden als uniek beschouwd en hebben door de eeuwen heen de unanieme bewondering van de mensen genoten.

Nu begon de kunst, haar beoefening en expressie, duizenden en duizenden jaren vóór de Renaissance, aangezien het een van de typisch menselijke activiteiten was, verscheen het precies bij de eerste mensen die het tot uitdrukking brachten in grotten, waar ze leefden of hun toevlucht zochten tegen het klimaat en roofdieren. .

Het dagelijkse leven en de jachtactiviteit, een van de belangrijkste acties die deze eerste mannen ontwikkelden, waren de thema's waarop de meest originele kunst aan bod kwam.

En vanaf dat moment stopte de kunst niet met groeien, evolueren, zoals de mens zelf door de jaren heen heeft gedaan.

Bij het aanpakken van deze kwestie kunnen we niet negeren dat er altijd een debat is en is geweest over wat wel of niet als kunst moet worden beschouwd.

Specialisten op dit gebied stellen een reeks voorwaarden vast waaraan moet worden voldaan om over kunst te praten: esthetiek, het gevoel voor schoonheid en de behoefte van de kunstenaar om iets te communiceren.

Ondertussen had en zal elke tijd en periode zijn eigen kenmerken, waarden, trends en natuurlijk de artistieke zorg van elke kunstenaar hebben, daarom is het soms absoluut niet haalbaar om te willen vergelijken, omdat de realiteit en de tijd absoluut anders waren in de tijd van de eerste mensen en in de Renaissance.

Geen enkele kunst was beter noch slechter, in de tweede kan ongetwijfeld sprake zijn van een grotere evolutie, maar in termen van expressiviteit van de kunst zelf zijn beide zeer waardevol, omdat ze de artistieke inslag van de mens tot uitdrukking brengen, met de bijbehorende conjunctuur.

Toen de grotschilderingen van primitieve mannen destijds werden ontdekt, kregen ze niet de waardering die ze verdienden, sterker nog, ze werden gedevalueerd en werden niet als kunst beschouwd.

Gelukkig zijn we na verloop van tijd van vooroordelen afgekomen en werd hun hoge waarde erkend.

Opgemerkt moet worden dat dit concept ook vaak wordt aangeduid als artistiek stuk, artistiek werk of meesterwerk.