definitie van systematisering

Het woord 'systematisering' komt van het idee van een systeem, van volgorde of classificatie van verschillende elementen onder een vergelijkbare regel of parameter. Systematisering is dan het opzetten van een systeem of orde die erop gericht is de best mogelijke resultaten te behalen in overeenstemming met het te bereiken doel. Systematisering kan worden toegepast op wetenschappelijke en academische gebieden, maar er zijn ook veel situaties in het dagelijks leven die een bepaalde systematisering impliceren om een ​​specifiek doel te bereiken.

Systematisering is niets anders dan de co-vorming van een systeem, van een specifieke organisatie van bepaalde elementen of delen van iets. Aangezien een systeem bestaat uit een reeks regels, methoden of gegevens over een aangelegenheid die zijn geordend en geclassificeerd, is het uitvoeren van een systematiseringsproces precies dat: het vaststellen van een order of classificatie.

Het idee van systematisering is heel duidelijk gerelateerd aan wetenschappelijke of academische onderzoeksruimten. Dit is zo omdat elk onderzoeksproces een structuur of systeem van stappen moet hebben die moeten worden gerespecteerd en gevolgd om bepaalde resultaten te verkrijgen. De systematisering van het onderzoeksproces impliceert in de toekomst het faciliteren van de verwachte resultaten, aangezien de handelende onderzoeker min of meer weet hoe hij in elke specifieke situatie moet handelen.

Het idee van systematisering is echter ook aanwezig in veel aspecten en momenten van het dagelijks leven, zelfs als men het niet beseft. In die zin is een handeling zo eenvoudig als bijvoorbeeld het gebruik van een agenda ongetwijfeld een manier om ons tijdsbesteding te systematiseren in overeenstemming met onze behoeften en voorkeuren. Wanneer meerdere mensen in hetzelfde huis samenwonen, kan de systematisering aanwezig worden gemaakt door de organisatie van de taken van het huis en welke met wie zal corresponderen. Dit kan ook gebeuren op de werkplek, op school en zelfs in formele omgevingen zoals ontmoetingen met vrienden of familie.

Foto: Fotolia - Wei