opiniekolom definitie

In de geschreven pers, zowel in print als digitaal, is een van de rubrieken die de media meer aanzien geven juist de opiniekolom. Het wordt zo genoemd omdat het wordt gepresenteerd in de vorm van een langwerpige kolom en omdat daarin de auteur zijn mening geeft over een actueel onderwerp.

In de krant wordt de auteur van de column ook wel columnist genoemd.

In tegenstelling tot andere secties van de krant, bevat deze de naam van de schrijver en soms een foto van hem. Het is een sectie die is geschreven door een redacteur van het medium, door een vaste medewerker of door een gerenommeerde schrijver. De medewerking van een sociaal erkende columnist zorgt voor een grotere naamsbekendheid voor de krant.

Er is geen eenduidig ​​formaat voor het uiten van meningen in de media

Hoewel de opiniekolom wordt geassocieerd met de geschreven pers, bestaat hij ook in andere formaten, zoals de videokolom voor YouTube of een versie aangepast aan radio of televisie. In de afgelopen jaren is er een ander formaat ontstaan ​​met kenmerken die erg lijken op de column, het opinieblog.

Enkele algemene overwegingen

Deze sectie geeft een waardeoordeel over een bepaald onderwerp, meestal op basis van eerder bekende feiten van algemeen belang.

De mening die wordt verdedigd, moet een basis hebben. Met andere woorden, de columnist moet precies aangeven wat zijn ideeën zijn en waarom hij ze verdedigt.

De keuze van het thema en de gekozen titel is een van de belangrijkste zaken. In die zin past de columnist zich meestal aan aan de communicatiemiddelen waarin hij schrijft (in een krant met een economisch thema komen onderwerpen die verband houden met de economie aan de orde en niet over andere zaken).

Het wordt aanbevolen dat de auteur van de column de redactionele lijn van het medium kent en tegelijkertijd op de hoogte is van het profiel van zijn lezers.

Omdat de ruimte beperkt is, is het raadzaam dat de columnist zijn mening heel precies en direct presenteert.

Om ervoor te zorgen dat de column de interesse van de lezers wekt, is het handig dat de ideeën die worden gepresenteerd op een suggestieve manier zijn geschreven. In zekere zin is de opiniekolom een ​​miniverhaal dat de lezer vanaf de allereerste regels zou moeten pakken.

Een van de doelen van deze sectie is om lezers solide argumenten te geven, zodat ze hun eigen persoonlijke mening kunnen hebben.

Foto: Fotolia - robu_s