definitie van vliegtuigen

Als we het hebben over een vlak, bedoelen we het geometrische oppervlak dat geen volume heeft (dat wil zeggen, het is slechts tweedimensionaal) en dat een oneindig aantal lijnen en punten heeft die het van de ene naar de andere kant kruisen.

Wanneer de term echter in het meervoud wordt gebruikt, heeft het betrekking op dat materiaal dat is uitgewerkt als een grafische weergave van oppervlakken van verschillende typen. De plattegronden worden vooral gebruikt in engineering, architectuur en ontwerp, omdat ze dienen om op een plat oppervlak andere oppervlakken te tekenen die regelmatig driedimensionaal zijn.

Wanneer we spreken over vlakken in meervoudige zin, verwijzen we naar die vormen van diagrammen op een tweedimensionaal oppervlak (meestal papier, hoewel het ook op computermedia wordt gedaan) verschillende soorten driedimensionale structuren. In die zin worden de architectonische of technische plannen een soort cartografie die tot doel heeft de organisatie en rangschikking van de elementen waaruit de structuur bestaat grafisch weer te geven om hun begrip te vergemakkelijken.

In tegenstelling tot wat er gebeurt met kaartcartografie, vereist het engineering-, ontwerp- of architectuurplan geen superieur projectiesysteem zoals bij kaarten, aangezien deze meestal op relatief kleine of afgebakende ruimtes worden gemaakt. Tegelijkertijd hoeft het niet altijd een exacte weergave te zijn van wat er wordt waargenomen, maar eerder een diagram van de belangrijkste elementen, hun locatie en de mogelijke verbindingen tussen hen. In veel gevallen zijn de ontwerpplannen de persoonlijke creaties van de kunstenaar en niet gebaseerd op de recreatie van een bestaande ruimte.

De plannen als grafische voorstelling kunnen ook stedenbouwkundige plannen zijn, waarbij in dit geval wordt getracht de verschillende ruimtes van een stad of dorp in kaart te brengen. Dit wordt vooral gebruikt voor toerisme, maar ook voor stadsplanning en de uitvoering van openbare werken.

Andere toepassingen van de term

Hoewel de bovenstaande regels de meest voorkomende vormen van gebruik van de term zijn, of degene zijn waar we het eerst aan denken als deze term opduikt, zijn er ook andere terugkerende toepassingen van de term in de taal, zoals het geval is bij degene die verwijst naar welk vlak is wat het is. Het wordt gekenmerkt door glad en plat te zijn, dat wil zeggen, het vertoont geen vouw of reliëf op het oppervlak, maar blijkt erg gelijkmatig te zijn.

Aan de andere kant wordt het concept in de omgangstaal veel gebruikt als synoniem voor gezichtspunt, dat wil zeggen het gezichtspunt van waaruit een gebeurtenis of een vraag wordt geanalyseerd. Vanaf het vlak waarop u de werkloosheidskwestie analyseert, ben ik het er helemaal niet mee eens.

In de anatomie vinden we ook een verwijzing naar dit woord, omdat het anatomische vlak de verschillende delen impliceert waarin het menselijk lichaam is verdeeld en die een meer gedetailleerde analyse mogelijk maken en de gemakkelijkere identificatie van de structuren waaruit het bestaat, zowel extern als intern. Door het lichaam in verschillende vlakken te verdelen, is het gemakkelijker om elk onderdeel te begrijpen. Deze omvatten: het sagittale vlak, frontale vlak, horizontale vlak en transversale vlak.

En in de bioscoop en op tv is het gebruik van het woord shot aan de orde van de dag, omdat het gekoppeld is aan het shot waarmee een camera een persoon of een situatie vastlegt die op het podium wordt gepresenteerd. Zelfs het onderwerp van de opname roept vaak controverses op tussen kunstenaars en cameraregisseurs, met als gevolg dat de eersten vaak van mening zijn dat bepaalde opnamen hen niet bevoordelen en er vervolgens ruzie over maken met de regisseur, die verantwoordelijk is voor het markeren van de opnamen.