definitie van lijn

Volgens de context waarin het woord wordt gebruikt Rechtdoor U kunt verschillende vragen stellen in onze taal. In algemene termen, het woord recht wordt gebruikt om alles of datgene te verklaren dat naar een punt is gericht zonder af te wijken en dat daarom in zijn traject niet naar beide zijden neigt, het geen bochten of hoeken vertoont​Beschouw een voorbeeld van een landingsbaan van een vliegtuig met een baan zonder zijafwijkingen, geen krommingen en geen hoeken.

Dit gevoel wordt ook veel gebruikt bij het geven van aanwijzingen waarmee we naar een bepaalde plaats of bestemming in een dorp of stad kunnen gaan. Zelfs in GPS-systemen wordt het concept constant uitgesproken wanneer de indicatie is om rechtstreeks naar een punt te gaan zonder naar een van beide zijden af ​​te wijken, bijvoorbeeld zonder te draaien.

Integriteit, moraal, evenwicht en eerlijkheid waarmee een persoon handelt

Ook, Als u rekenschap wilt geven van de integriteit, moraliteit, evenwicht en eerlijkheid waarmee een persoon handelt, wordt meestal het woord hetero gebruikt om deze instelling te kwalificeren. naar de beschreven manier van handelen.

Deze betekenis van het woord is een van de betekenissen die we het meest gebruiken in onze taal. Het is in feite een positieve eigenschap die algemeen wordt gewaardeerd in de persoon die het heeft, omdat de rechtvaardige altijd zal handelen en zich zal gedragen in de orde en gerechtigheid zal volgen, en ook onvergankelijk zal zijn.

Rechtvaardige mensen zullen nooit steekpenningen van een ander accepteren, omkoping om op een bepaalde manier te handelen of te denken.

De andere kant zal de oneerlijke, corrupte persoon zijn, die gemakkelijk te corrumperen zal zijn voor een paar peso's of met de belofte hem wat materieel goed te schenken. Helaas kunnen we in de wereld deze twee soorten mensen ontmoeten, de rechtvaardige en de oneerlijke. Het probleem ligt wanneer de oneerlijken plaatsen bezetten waar een rechtschapen persoon zou moeten zijn, zoals het geval is bij de openbare functie, van de staat, waar rechtschapenheid wordt geëist als een fundamentele voorwaarde om effectief te kunnen voldoen aan de behoeften van een bevolking.

Andere toepassingen: in woorden en in boeken

Anderzijds, straight wordt ook wel de letterlijke en primitieve betekenis van de woorden genoemd.

Hetzelfde, de pagina of pagina van een boek dat eenmaal is geopend, valt rechts van degene die het leest, wordt recht genoemd.

Geometrische lijn: continue en onbepaalde opeenvolging van punten in een enkele dimensie en die geen begin of einde heeft

Ondertussen is een andere goed gepubliceerde betekenis die in het woord wordt gevonden, degene die overeenkomt met de context van geometrie​In dit gebied is de rechte of gewoon rechte lijn die ideale entiteit die slechts één dimensie heeft en oneindige punten bevat, aangezien het is samengesteld uit oneindige segmenten, wordt het ook gewoonlijk beschreven als een continue en onbepaalde opeenvolging van punten in een enkele dimensie. en dat is noch een begin, noch een einde.

De lijn, samen met het punt en het vlak, is een van de fundamentele geometrische entiteiten. Gewoonlijk worden de lijnen binnen de geometrie aangeroepen met een kleine letter en kunnen ze worden uitgedrukt door een vergelijking zoals: y = mx + b, zijnde de x- en y-variabelen van het vlak en m de helling van de lijn die gerelateerd is aan de helling die het neemt ten opzichte van het paar assen dat het vlak definieert, terwijl b de ordinaat naar de oorsprong zal zijn en de waarde zal zijn van het punt waarop de lijn de verticale as in het vlak snijdt.

Een van de belangrijkste kenmerken die een lijn waarneemt, zijn de volgende: deze strekt zich uit tot oneindig in beide richtingen, de kortste afstand tussen twee punten wordt in een rechte lijn gegeven en dat is een reeks punten die zich langs het snijpunt van twee blauwdrukken bevinden.

En volgend in het vlak van geometrie, wordt recht de hoek genoemd die 90 ° meet.

Een plan dat ten einde loopt

En er is een populaire uitdrukking die we veel in onze taal gebruiken en die precies dit woord bevat: laatste stuk. We gebruiken dit gezegde of deze zin vaak als we ons willen realiseren dat iets, een situatie, een plan of project zijn hoogtepunt bereikt, dat wil zeggen dat ze bijna aan het einde zijn.