dialoog definitie

Het concept van dialoog is er een dat altijd een gesprek of een discursieve uitwisseling inhoudt tussen ten minste twee interacterende individuen. Afkomstig uit het Grieks, heeft de term dialoog betrekking op de discursieve betekenis, aangezien het de aanwezigheid uitdrukt van een communicatie die in de meeste gevallen mondeling is, maar die ook via andere middelen of kanalen kan worden ontwikkeld. Daarnaast is dialoog ook een schrijfvorm waarin de expliciete gedachtewisseling tussen twee of meer partijen wordt onthuld, vooral toegepast in theatrale stijlen.

De aanwezigheid van dialoog in literaire genres is sinds onheuglijke tijden aanwezig en er zijn al verslagen van in de documenten die ons door de oude Sumeriërs zijn nagelaten. Later werd de dialoog vooral belangrijk in de Griekse cultuur, vooral door Socrates en zijn toespraken waarin de auteur interessante en oneindige discursieve uitwisselingen had met verschillende soorten publiek.

Tegenwoordig zet het woord ons altijd aan het denken over het bestaan ​​van elementen als tolerantie, respect voor andere denkvormen, toewijding en een goede aanleg in plaats van discursieve en dialectische elementen, zoals vandaag het geval was. Het wordt op deze manier voornamelijk gebruikt op het gebied van de internationale politiek, waarin verschillende naties elke dag moeten werken om ruimte te creëren voor begrip, tolerantie en compromissen boven verschillen.

Normaal gesproken, ongeacht de omgeving waarin het plaatsvindt, moet de dialoog deelnemers openstellen voor tolerantie en respect voor de positie van het andere lid. Een dialoog mag geen monologen of eenzijdige toespraken bevatten of elementen van het opleggen van het ene standpunt aan het andere. In wezen moet de dialoog worden gekenmerkt door een constant debat en uitwisseling van standpunten om een ​​gemeenschappelijk doel te vinden.