definitie van roekeloosheid

In het meest algemene en veelomvattende gebruik verwijst het concept van roekeloosheid naar het gebrek aan voorzichtigheid dat een persoon, een groep of andere mogelijke actoren heeft..

Gebrek aan voorzichtigheid bij iemand of iets

Ondertussen is de voorzichtigheid is de gematigdheid, matigheid, voorzichtigheid en gezond verstand dat iemand toont wanneer hij handelt en spreekt.

In voorzichtigheid onderscheiden reflectie en analyse zich boven impuls. En het is precies deze opvallende eigenschap die het in veel gevallen mogelijk maakt om de juiste beslissing op het juiste moment te nemen, want normaal gesproken denken degenen die onder controle van hun impulsiviteit handelen in de meeste gevallen niet na, stoppen niet om En u kunt ernstige fouten maken met ernstige gevolgen.

Gebrek aan reflectie, verantwoordelijkheid en toewijding

We moeten ook zeggen dat bij degenen die roekeloos handelen, er een totale afwezigheid is van verantwoordelijkheid en sociale betrokkenheid, omdat ze niet eens aan zichzelf denken en veel minder aan degenen om hen heen, omdat bijna altijd die daden die worden gekenmerkt door roekeloosheid gevolgen hebben voor de eigen persoon en op anderen, en die zijn duidelijk helemaal niet goed.

De persoon die zich roekeloos gedraagt, wordt roekeloos genoemd en zijn tegenstander, degene die dat voorzichtig doet, wordt voorzichtig genoemd.

Een deugd om te cultiveren

Voorzichtigheid is een deugd en degenen die het bezitten, zullen altijd gepast en eerlijk handelen. Wanneer er wordt gezegd dat dit of dat roekeloos handelt of spreekt, is dat omdat hij geen duidelijke en correcte taal gebruikt, bijvoorbeeld wanneer hij verslag moet doen van slecht nieuws of een onaangename situatie, omdat hij de gevoelens en levens niet respecteert. van degenen om hem heen, die hen voortdurend in gevaar brengen als gevolg van hun vroegtijdige en niet erg verantwoordelijke acties. Dat is precies een roekeloze, een beetje verantwoordelijke persoon die niet de leiding kan nemen over een situatie zonder deze te compliceren met een handeling of opmerking.

Als een deugd die het is, blijkt voorzichtigheid in hoge mate te worden geprezen en gemotiveerd door de katholieke kerk. Bij de missen proberen priesters deze deugd altijd in hun preken op te nemen om het bij de gelovigen bij te brengen die naar hen luisteren.

Het is erg belangrijk voor het toegewijde christelijke leven, omdat het ons niet alleen dichter bij God brengt, maar ook omdat het een handeling inhoudt waarbij zelfzorg en zorg voor de naaste voorop staat.

Iemand die dronken rijdt, al zijn spaargeld uitgeeft ook al is hij werkloos, die een vuurwapen afvuurt op een plek vol mensen, of die op een agressieve en ongepaste manier naar een bepaalde ideologie verwijst, zal duidelijk roekeloos handelen.

Anderzijds, Roekeloos handelen of zeggen wordt roekeloosheid genoemd. Ik vind het echt roekeloos voor je om je grootmoeder te vertellen dat papa een ongeluk heeft gehad zonder haar eerst te hebben voorbereid.

Roekeloze roekeloosheid: nalatigheid die ernstige schade toebrengt aan derden

En in Rechtsaf er is sprake van roekeloze roekeloosheid om te verwijzen naar nalatigheid die gevaar of schade kan toebrengen aan andere mensen en die ook als een fout of misdaad kan worden beschouwd, afhankelijk van de gevolgen die het veroorzaakt.

Autorijden onder invloed van drugs wordt als roekeloos beschouwd, vooral als iemand die in deze toestand rijdt, over iemand heen rijdt.

Helaas zijn we de afgelopen jaren moe geworden van het zien van gevallen van dit soort roekeloosheid genaamd roekeloosheid, en als zodanig anticipeert de naam op ons is zeker riskant, omdat de handeling die het kenmerkt absoluut wordt gedomineerd door het gevaar dat voor een ander kan worden veroorzaakt, om nog maar te zwijgen van zichzelf.

Het gegeven voorbeeld van iemand die onder invloed van drugs of alcohol auto of een ander voertuig bestuurt, is een klassiek geval van roekeloze roekeloosheid.

Hoewel de controle door de staat en de veiligheidstroepen die ervan afhankelijk zijn, zijn vergroot om deze gevallen te bestrijden, is het bewustzijn nog steeds erg vaag en zien we elke dag meer gebeurtenissen waarin iemand die dronken of gedrogeerd is een ander vermoordt.

Om in deze zin vooruitgang te kunnen boeken en om dit soort gedrag te laten intrekken, moeten bewustmakingscampagnes worden opgevoerd en moet de rijopleiding vanaf de eerste jaren van school worden opgenomen, zodat de persoon vanaf jonge leeftijd vertrouwd raakt met zijn verantwoordelijkheden.