definitie van integriteit

De houding van integriteit toont de emotionele kracht waarmee iemand in moeilijke situaties in zijn leven wordt geconfronteerd zonder de hoop te verliezen. Een integere houding toont de standvastigheid van iemand aan die in staat is grote moeilijkheden in zijn leven te doorstaan.

Dit stoïcijnse karakter stelt de persoon in staat om ondanks zijn pijn voorwaarts te gaan. Ieder mens reageert op een persoonlijke manier op gemeenschappelijke ervaringen.

In dezelfde familie kan het bijvoorbeeld gebeuren dat een lid instort voordat slecht nieuws wordt ontvangen, terwijl een ander sterk blijft en de steun is van alle anderen om vooruit te komen. Een van de deugden die iemand kenmerkt die met vertrouwen met tegenspoed te maken heeft, is sereniteit.

Een kwestie van karakter

Een sereniteit die blijk geeft van goed emotioneel management door emoties onder controle te kunnen houden en kalm te kunnen denken.

In moeilijke situaties moeten mensen complexe beslissingen nemen, daarom helpt kalm blijven om duidelijk te kunnen zien wat de moeilijkheid is en welke opties daarbij kunnen worden gekozen. Een persoon met moed huilt ook en zinkt op bepaalde momenten, maar hij overwint zijn eigen pijn met een doel en een doel: zich sterk voelen om het hoofd te bieden aan wat komen moet.

Een andere deugd die dit type karakter definieert, is matigheid als de essentie van de vastberadenheid van iemand die onwankelbaar blijft ondanks tegenspoed. De moeilijkste situaties zijn die waarin het moeilijker is om integriteit te tonen: de dood van een dierbare, een ernstige ziekte, slecht nieuws, een ontslag van een baan, een echtelijke scheiding, ernstige financiële problemen ... soorten situaties waarin het vooral belangrijk is om de geestkracht te behouden om door te gaan met vechten.

Standvastigheid bij tegenspoed om te blijven vechten

Een strijd die de standvastigheid toont van iemand die externe omstandigheden overwint door zijn eigen levenshouding. Iemand die heel blijft, weet dat hij niets wint door onder die omstandigheid te zinken of de ontmoediging de vrije loop te laten. Probeer daarom te focussen op de positieve kant van de werkelijkheid.

Foto's: iStock - Steve Debenport / vgajic