definitie van efficiëntie

De efficiëntie Het toont de professionaliteit van een bekwaam persoon die op een assertieve manier zijn plicht vervult door onberispelijk werk te verrichten. Een efficiënte werknemer brengt gemoedsrust bij elke baas die vindt dat hij goed werk kan delegeren en erop kan vertrouwen. Een bedrijf bestaat uit mensen die waarde toevoegen aan een gemeenschappelijk team. Het is voldoende dat één persoon niet efficiënt is om het gewone werk te vertroebelen door de concrete inefficiëntie van één persoon. In de huidige samenleving, waarin er op professioneel niveau een hoog concurrentievermogen is, is het essentieel om te kiezen voor constante training om cursussen te volgen, congressen bij te wonen, deel te nemen aan sociale bijeenkomsten, boeken te lezen en zo te verbeteren. het curriculum voortdurend dankzij het vervullen van nieuwe doelen die in lijn zijn met efficiëntie.

Voltooi de taak tijdig

Om echt effectief te zijn, moet een persoon niet alleen verantwoordelijk zijn voor het naar behoren uitoefenen van een functie, maar ook voor het naleven van de vastgestelde tijden. De efficiëntie Het toont het vermogen van een mens die door het beoefenen van ervaring een techniek heeft geperfectioneerd tot op het punt dat hij zeer effectief is. Dat wil zeggen, efficiëntie is een leerproces dat wordt verworven door theoretische informatie toe te voegen aan praktische training.

Organisatie om te reageren op doelstellingen

Om een ​​taak effectief uit te voeren, moet een persoon heel duidelijk zijn over zijn taak doelwit en volg een actieplan op basis van dat doel. Een andere waarde die aan efficiëntie wordt toegevoegd, is de manier van werken als werknemer. Dat wil zeggen, een persoon wordt nog steeds meer gewaardeerd dan dat efficiënt zijn nederig is, een goede partner die anderen helpt, met het vermogen om uit te blinken ... professioneel elke arbeider moet cultiveren om een ​​goed mens te zijn. Daarom is het hebben van een solide persoonlijke ethiek essentieel om efficiënt te zijn in de werkcontext.

Perfectionisme kan een gevaar zijn

De efficiëntie Het heeft te maken met perfectie, maar je moet heel voorzichtig zijn om niet te vervallen in perfectionisme dat mensen doet geloven dat iets nooit gedaan of voldoende af is. Om dit te doen, moet u altijd een specifieke deadline stellen bij het realiseren van uw doelen en deze op een assertieve en positieve manier vervullen.

Zijn effectief Je moet ook elke vraag stellen aan iemand die het kan oplossen en je kan leren om verder te leren. Het is onmogelijk om alles te weten, de ware effectiviteit ligt in het hebben van een goede instelling om te leren wat je niet weet en om te perfectioneren wat je al weet.