definitie van ingrijpen

De term tussenkomen is een term die verwijst naar de actie van deelnemen of deelnemen aan een bepaalde situatie, in een bepaalde kwestie. De interventie kan zeer gevarieerd zijn, afhankelijk van elk specifiek geval, maar er is altijd een soort van toewijding of interesse bij betrokken, omdat we het anders niet over deze term zouden hebben, zo niet over participatie (wat misschien veel meer ongeïnteresseerd kan zijn). Het is gebruikelijk om de term interventie te gebruiken op gebieden zoals de geneeskunde wanneer het naar een operatie verwijst, of op het gebied van kunst wanneer het over interventie spreekt als een manier om op een bepaald moment een artistiek werk te veranderen of te produceren.

In algemene termen verwijst het woord tussenkomen als een werkwoord altijd naar de actie die een persoon, een entiteit, een instelling, een kracht of een groep mensen uitvoert vóór een gebeurtenis. Deze interventie heeft een specifiek doel en is niet toevallig, maar meestal gericht op een bepaald doel. De tussenkomst is normaal gesproken vrijwillig, hetzij uit solidariteit, hetzij omdat de persoon die deze uitvoert een belang heeft bij of verantwoordelijkheid draagt ​​voor die handeling.

Het is dus gebruikelijk om op veel gebieden te spreken van interventies. Een daarvan is medicijnen. Interventie in deze zin is wanneer een persoon een soort van min of meer invasieve behandeling moet ondergaan waarbij degenen die verantwoordelijk zijn voor de gezondheid moeten optreden om een ​​aandoening die als niet-optisch wordt beschouwd, op te lossen of te verbeteren. Deze interventie vertrekt vanuit een specifieke situatie.

Ook op het gebied van politiek en staten wordt veel gesproken van interventie. In die zin is politieke interventie een voorrecht dat sommige staten en internationale organisaties moeten ingrijpen in bepaalde regio's waar er conflicten of problemen zijn die een complicatie of moeilijkheid kunnen betekenen voor het welzijn en de sociale rust. Een staat kan dus een provincie of een regio ingrijpen, maar kan niet hetzelfde doen met het grondgebied van een ander land zonder dat dit als een aanval wordt beschouwd. In het geval van internationale territoria hebben organisaties zoals de VN de grootste vrijheid om in te grijpen en te bemiddelen om tot een definitieve oplossing te komen.