definitie van dramaturgie

De term dramaturgie verwijst naar de kunst van het theater. Degene die schittert in deze vorm van creatie is de toneelschrijver, dat wil zeggen, de persoon die drama's maakt. In die zin moet eraan worden herinnerd dat het woord drama in het Grieks "ik doe" betekent. De toneelschrijver is dus degene die theatraal een verzonnen verhaal nabootst, dat een tragedie, een komedie, een drama kan zijn, maar ook een hele diversiteit aan theatrale genres en subgenres (vaudeville, zarzuela, opera, monoloog, mime, enz.). Dramaturgie is in ieder geval de kunst om een ​​verhaal op de scène weer te geven.

Elementen van dramaturgie

Het fundamentele element van deze kunst is de theatrale tekst. Hoewel de geschiedenis van het theater correct is uitgevoerd op conventionele podia, mag niet worden vergeten dat het theatrale werk ook naar film en televisie is gebracht.

De toneelstukken zijn ontworpen om te worden opgevoerd. In die zin is een theatrale tekst onvolledig, aangezien deze de elementen van de scenografie, zoals verlichting, kostuums of de beweging van de acteurs, niet bevat. Anderzijds zijn de muziek en de decoratie van een podium ook essentiële elementen in elk theatraal werk.

De plot van een werk moet de aandacht van het publiek trekken tijdens de weergave, dus zo nu en dan ontstaat er een hoogtepunt dat het verhaal naar het uiteindelijke resultaat leidt.

In een theatraal verhaal worden de personages gemaakt om te worden belichaamd door acteurs

Op deze manier wordt de actie die aan de kijker wordt verteld, onthuld door de dialoog tussen de acteurs en de figuur van de verteller.

In een theatrale tekst verschijnen meestal instructies van de auteur waarin ze specificeren hoe de acteurs moeten handelen en deze instructies of aanwijzingen worden annotaties genoemd.

Kortom, de dramaturgie bestaat uit de volgende elementen: de auteur of toneelschrijver, de tekst zelf, de acteurs geregisseerd door een regisseur en de scenografie. En dit alles is ontworpen om een ​​publiek in verrukking te brengen.

Herkomst van het theater

De Grieken woonden religieuze ceremonies bij ter ere van hun goden. Tijdens deze ceremonies wijdden de Grieken de bovennatuurlijke daden van hun goden en reproduceerden de levens van hun mythologische en legendarische helden. Deze verhalen hadden een moraliserende component en werden op het podium opgevoerd om de behoefte uit te drukken loyaal te zijn aan de goden of de wetten van de stad. De eerste voorstellingen werden gemaakt ter ere van Dionysus en om deze reden is hij de beschermheer van het theater.

Foto: iStock - Todd Keith