definitie van accreditatie

Het woord accreditatie duidt dat aan certificering, door middel van een document, waarin wordt bevestigd dat een persoon over de capaciteiten en bevoegdheden beschikt die nodig zijn om een ​​taak uit te voeren die hem is toevertrouwd of een missie die op een bepaalde plaats is gegeven.

Wanneer er bijvoorbeeld een sociaal, politiek, muzikaal of ander soort evenement is, dat van groot belang en bijeenroeping is, is het gebruikelijk dat de massamedia, zoals radio en televisie, zich zorgen maken over het in al zijn aspecten behandelen ervan. Ondertussen eisen de organisatoren van dergelijke evenementen normaliter dat de journalisten die de televisienetwerken of radiostations sturen, zich accrediteren om er verslag van te doen. Accreditatie stelt hen in staat deel te nemen en elk van de gevallen te dekken. Normaal gesproken krijgen ze persreferenties die journalisten aan hun kleding moeten dragen als identificatiemerk voor de veiligheid van het evenement.

Aan de andere kant duidt het woord accreditatie dat aan vrijwillig proces van waaruit een organisatie de kwaliteit meet van de diensten die het levert, of de producten die het maakt, evenals de prestaties die ze presenteren​Opgemerkt moet worden dat deze analyse normaal gesproken wordt uitgevoerd door deskundige instanties buiten de betreffende organisatie. Gebieden zoals gezondheid, onderwijs en laboratoria worden meestal onderzocht om te controleren of ze voldoen aan de verwachte normen.

De sine quanom voorwaarden waaraan de accreditatie van een organisatie zoals hierboven genoemd moet voldoen, zijn: compleet (Accreditatie moet door elk van de niveaus en gebieden van de organisatie gaan omdat het nutteloos is om het voor de een te doen en iemand anders te negeren, aangezien er altijd een onderlinge relatie is tussen de onderdelen van een organisatie), vrijwillig (Het mag op geen enkele manier worden opgelegd, maar het is de organisatie zelf die er belang bij heeft dat de accreditatie wordt uitgevoerd om te werken zoals de belangrijkste normen handhaven) een leertijd verlaten (Elke organisatie die een accreditatie doorloopt, moet de conclusies trekken die zijn bereikt na het einde van de accreditatie om te verbeteren).