definitie van bevestigende zin

De studie van zinnen maakt deel uit van een van de structuren van taal, grammatica. En bevestigende zinnen zijn op hun beurt een soort zin die afhangt van de houding van de persoon die spreekt.

Een bevestigende zin is een zin die beweert objectief te zijn en die een bepaalde realiteit beschrijft. Een bevestigende zin is een van de twee opties (samen met de negatieve zin) die deel uitmaken van declaratieve zinnen, ook wel bekend als bevestigende of declaratieve zinnen. Dus als we een idee in de vorm van een zin noemen, kunnen we dat doen door iets te bevestigen of te ontkennen. Laten we eens kijken naar enkele concrete voorbeelden van bevestigende zinnen: het is acht uur, ik heb honger, het is een vermakelijk spel. In de drie voorbeelden staat informatie die in principe overeenkomt met de waarheid en die bedoeld is om objectief iets te communiceren. Met de opname van het woord nee in een van hen, zou de zin negatief worden.

Om te bedenken dat een zin bevestigend is, is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan het type bericht dat de spreker maakt. In dagelijkse communicatie zijn bevestigende zinnen de meest voorkomende en worden ze gepresenteerd in verschillende verbale vormen (we gebruiken ze in onze antwoorden, in de beschrijving van feiten, in het eenvoudige of samengestelde heden, in het verleden ...). In elke zin is er echter een specifieke intentie en daarom is het de moeite waard om de verschillende soorten gebed te onthouden, afhankelijk van de houding van de persoon die spreekt.

Soorten gebeden volgens de bedoeling van de boodschap

Er zijn vragende zinnen, die worden gepresenteerd als een vraag, en die direct of indirect kunnen zijn ("hoe laat heb je", of ik vraag me af "waarom heb je het gedaan").

Uitroeptekens brengen verrassing, vreugde of verontwaardiging over en gaan meestal vergezeld van uitroeptekens aan het begin en einde van de zin ("Wat zeg je!", "Ik geloof het niet!", "Wat een puinhoop!").

De twijfelende gebeden

Ze uiten hun twijfels ("misschien heeft hij gelijk", "misschien moet hij nog eens nadenken", enz.).

Vermanende gebeden

Ze melden een verbod of een bevel ("breng nu het glas water", "kom voor tien uur thuis" ...).

Wensgebeden

Ze communiceren een wens ("doe het goed", "ik hoop dat je wint", "ik hoop dat je het krijgt" ...).

De mogelijke zinnen

Ze geven aan dat er een kans is met betrekking tot iets of dat er een gokbericht is ("Ik denk dat ze snel zullen komen", "zou hier moeten zijn" ...).