tuning definitie

De term tuning heeft verschillende betekenissen: op het gebied van menselijke relaties, in systeemcommunicatie en op muzikaal gebied.

Er is sprake van harmonie tussen twee of meer mensen als er een goede relatie tussen hen is of als ze een of ander toeval hebben. Een baas en een ondergeschikte zijn dus in goede harmonie als hun arbeidsrelatie harmonieus is en er een goede verstandhouding tussen hen is, aangezien ze het gemakkelijk eens zijn en hun manier van handelen compatibel is. Gebeurt dit niet, dan is er sprake van incompatibiliteit.

Tuner in de media

In de context van communicatiesystemen praten we over afstemmen wanneer een tuner wordt geactiveerd. Bijvoorbeeld een radio-ontvanger die deel uitmaakt van een audiosysteem dat wordt aangesloten op een versterker. Tuners worden gebruikt om televisiekanalen te bekijken en zorgen ervoor dat een analoog systeem zich kan aanpassen aan een ander signaal, bijvoorbeeld DTT. Op deze manier worden twee verschillende systemen compatibel omdat er een harmonie tussen is.

Afstemmen vanuit een muzikaal perspectief is het geluidsstuk dat deel uitmaakt van de kop van een radio- of televisieprogramma. Het is een heel kort muziekstuk, meestal een paar seconden lang, en is bedoeld om het programma aan te kondigen. Op deze manier is het mogelijk om de aandacht van de kijker of luisteraar te trekken.

Muzikale afstemming als communicatiestrategie

Specialisten in radio- of televisiecommunicatie hechten veel belang aan het afstemmen van een programma. Je zou kunnen zeggen dat dit muzikale element deel uitmaakt van hun merk, dus het zou een van hun kenmerken zijn.

Elk programma heeft een inhoudelijke modaliteit en een bepaald ritme en de harmonie moet aansluiten bij deze basiselementen. Laten we ons een televisieshow voorstellen die gewijd is aan mysterie. In dit geval moet de afstemming het idee van mysterie overbrengen door middel van geluid. Bijgevolg moet de afstemming de inhoud suggereren.

3 soorten stemmingen

In technische termen kan de afstemming van een programma van drie soorten zijn: als gordijn (fragment dat de verschillende inhoud scheidt), als burst (het fragment is bijzonder kort en intens) of de muzikale beat (zelfs korter en meestal met een toon omhoog ). In elk van zijn modaliteiten grijpt afstemming in op de dynamiek van een programma en de belangrijkste functie is om het ritme en levendigheid te geven.