definitie van cultureel erfgoed

Het concept van cultureel erfgoed verwijst naar het erfgoed van een cultureel type dat overeenkomt met een bepaalde gemeenschap en dat als zodanig wordt beschermd en gecommuniceerd naar zowel huidige als toekomstige generaties.

Sommige historische monumenten, archeologische overblijfselen of populaire tradities hebben zo'n waarde dat ze worden beschouwd als cultureel erfgoed van de mensheid. Deze benaming bestaat officieel sinds 1972, toen UNESCO een akkoord bereikte om deze onderscheiding toe te kennen.

Er zijn lokale en internationale instellingen die de missie hebben om die activa te identificeren, classificeren en verzorgen die van onschatbare waarde worden geacht voor een volk, een regio, een gemeenschap of voor de hele mensheid. Dankzij deze bescherming helpen deze activa de vroegere cultuur van een gemeenschap over te dragen en levend te houden, vooral voor degenen die om een ​​tijdelijke reden geen getuige konden zijn, terwijl de mogelijkheid om ze te bezoeken of te bestuderen hen in staat stelt om rechtstreeks hetzelfde te ervaren. , een directe toegang.

Een op behoud gerichte erkenning

De Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, beter bekend onder de afkorting: UNESCO , is een gespecialiseerd bureau van de Verenigde Naties dat sinds de oprichting ernaar streeft bij te dragen aan wereldvrede en veiligheid door de bevordering van onderwijs, wetenschap en cultuur en alles wat daarmee samenhangt. Ondertussen, sinds de jaren zeventig, de UNESCO-verdrag inzake de bescherming van het culturele en natuurlijke erfgoed van de wereld houdt zich bezig met het identificeren en beschermen van 's werelds meest waardevolle culturele en natuurlijke erfgoed om het voor toekomstige generaties te behouden.

Officiële documenten van UNESCO benadrukken de noodzaak om ervoor te zorgen dat cultureel erfgoed niet verdwijnt. De bescherming en het behoud ervan zijn nodig om de achteruitgang of mogelijke permanente verdwijning ervan te bestrijden.

Natuurlijke ruimtes kunnen dit onderscheid ook krijgen, aangezien sommige geologische of biologische formaties een buitengewone en unieke waarde hebben.

Wanneer deze erkenning is bereikt, worden allerlei maatregelen genomen, zoals het herstel van de plaats, de promotie ervan en garanties voor het behoud ervan.

Ontastbaar cultureel erfgoed

Van de oorsprong tot het heden is het concept van cultureel erfgoed niet gestopt met evolueren. In de afgelopen jaren is het begrip immaterieel opgenomen om te verwijzen naar al dat erfgoed dat niet in een specifieke ruimte kan worden geplaatst, maar een levende uitdrukking is van de cultuur van een volk. Zo krijgen bepaalde feestelijke acts, orale tradities of sociaal gebruik dit label.

Illustratieve voorbeelden

In Mexico zijn er tal van voorbeelden van cultureel erfgoed, zoals het gebied met historische monumenten van Tlacotalpan of de historische vestingstad Campeche. Het biosfeerreservaat El Pinacate en Gran Desierto de Altar is een voorbeeld van natuurlijk erfgoed.

In Peru vallen de carnavalsfestivals van Ayacuchano, de Huaconada-dans of het Corpus Christi-festival in Cuzco op als voorbeelden van immaterieel erfgoed.

In Spanje vallen de kathedraal van Burgos, het Alhambra in Granada en de Casa Milà in Barcelona op.

In Argentinië kunnen we de jezuïetenmissies van de Guarani of de Cueva de las Manos del Río Pinturas noemen als voorbeelden van cultureel erfgoed.

Om deze erkenning te bereiken, moet uiteraard worden voldaan aan hoge eisen en aan een deskundige beoordeling. In de meeste landen zijn er instellingen die verband houden met cultureel erfgoed (in het geval van Spanje is dat de Raad voor Historisch Erfgoed).