definitie van morele verplichting

De mens is een wezen dat heeft bewustzijnMet andere woorden, vanuit ethisch oogpunt reflecteert hij op zijn daden en vraagt ​​hij zich af of hij correct heeft gehandeld of niet. Ieder mens heeft persoonlijke waarden die normen worden voor correct handelen, een kompas om onderscheid te maken tussen wat correct is en wat niet. Deze morele waarden markeren het theoretische vlak van een handeling, maar het leven is praktisch en soms ervaart de mens een tegenstelling tussen het theoretische vlak en de praktische handeling van dag tot dag.

Verplichtingen die men zich persoonlijk oplegt, waarin men gelooft

Mensen vinden dat ze daaraan trouw moeten zijn reglement om echt gelukkig te kunnen zijn. Hieruit volgt het geweten van morele verplichting, dat wil zeggen van de noodzaak om coherent en consistent te zijn met die persoonlijke waarden. In de meeste gevallen wordt deze morele verplichting niet extern opgelegd, maar is de persoon trouw aan die interne plicht die is gemarkeerd.

De omgeving van elke persoon en hoe deze deze beïnvloedt

Wat zeker is, is dat waarden van een persoon worden ook sterk beïnvloed door de sociale context waarin een persoon is geboren en leeft, daarnaast hebben ze ook hun wortels te danken aan het onderwijs dat ze hebben genoten van hun familie en leraren op school. Wat juist is voor de ene persoon, is misschien niet zo voor de ander, daarom lijkt zelfs het ethische vlak in sommige gevallen vatbaar voor een zeker relativisme (hoewel er in algemene termen een algemene consensus bestaat over wat wel of niet juist is).

Het belang van rede en samenleven in de samenleving

Aan de andere kant zijn er ook sociale normen die bevorderen sociaal samenleven en harmonie in de groep. Het naleven van deze sociale normen beantwoordt dan ook aan een morele verplichting. Op deze manier werken rede en kennis als een licht dat de wil verlicht door de redenering van de juiste handeling, dat wil zeggen de waarde van plicht. De morele verplichting verwijst precies naar het gewicht dat door de rede boven de wil wordt uitgeoefend.

De morele verplichting verwijst naar de verplichtingen die een persoon heeft omdat hij een persoon is. Dat wil zeggen, een mens heeft niet alleen plichten, maar ook verplichtingen. Deze verplichtingen hebben betrekking op de praktijk van het goede en de vervulling van gerechtigheid.