definitie van vergelijking

In de wiskunde wordt de gelijkheid tussen twee algebraïsche uitdrukkingen een vergelijking genoemd, die leden van de vergelijking worden genoemd. In vergelijkingen verschijnen ze gerelateerd aan wiskundige bewerkingen, cijfers en letters (onbekenden).

Bij de meeste wiskundige problemen worden de voorwaarden uitgedrukt in de vorm van een of meer vergelijkingen.

Ondertussen, wanneer een van de waarden van de variabelen in de vergelijking gelijkheid ontmoet, wordt deze situatie de oplossing van de vergelijking genoemd.

Vóór een vergelijking kunnen de volgende scenario's optreden, dat geen van de waarden van het onbekende gelijkheid bereikt, of integendeel, dat elke mogelijke waarde van het onbekende eraan voldoet, in dit geval zouden we te maken krijgen met wat identiteiten wordt genoemd in wiskunde en wanneer twee wiskundige uitdrukkingen samenvallen in de ongelijkheid, wordt dit als ongelijkheid bepaald.

Er zijn verschillende soorten vergelijkingen, waaronder we de functionele vergelijking vinden, die er een is waarin de betrokken constanten en variabelen geen reële getallen zijn, maar functies. Wanneer een differentiaaloperator in sommige leden voorkomt, worden ze differentiaalvergelijkingen genoemd. Dan is er de veeltermvergelijking, die de gelijkheid tussen twee veeltermen vaststelt. Aan de andere kant zijn vergelijkingen van de eerste graad die waarin de variabele x niet tot een bepaalde macht wordt verheven, waarbij 1 de exponent is. Ondertussen is het karakteristieke en differentiële kenmerk van vergelijkingen die bekend staan ​​als tweedegraads vergelijkingen dat ze er twee mogelijke oplossingen voor hebben.

Maar voor astronomie, waar de term ook aanwezig zegt, is een vergelijking het verschil tussen de plaats of gemiddelde beweging en het ware of schijnbare dat een ster heeft.