definitie van addendum

Het heet addendum naar de Aanhangsel of bij de reeks annotaties die aan een geschreven werk zullen worden toegevoegd zodra het is voltooid en die de missie hebben om verduidelijkingen te geven, het aan te vullen of, als dat niet lukt, elke vraag die erin naar voren komt te corrigeren..

Opgemerkt moet worden dat dit concept bijna uitsluitend wordt gebruikt in geschreven werken, zoals boeken, contractuele documenten, technische handleidingen, instructies, juridische teksten, medische verhandelingen, onder andere. Net als bij de bijlage verschijnt het addendum meestal gerangschikt aan het einde van een boek of van een van de hierboven genoemde geschriften.

In het geval van boeken heeft het addendum gewoonlijk de missie het centrale werk te begeleiden en vooral de inconsistenties uit te leggen die er na de uitgave uit naar voren kwamen en dat het, aangezien het al af was, noodzakelijk is om ze buiten het hoofdgedeelte uit te drukken en door dit te doen. omdat ze aan het einde van de tekst worden toegevoegd. Dit gebeurt meestal met werken die al zijn gedrukt en waarin het erg duur zou zijn om ze opnieuw te drukken, dan is de addendumbron de beste manier om de kosten te verlagen en het mogelijk te maken fouten te raadplegen.

Van hun kant hebben juridische contracten meestal ook addenda wanneer het nodig is om enkele van de daarin uiteengezette voorwaarden te wijzigen, uit te breiden of te definiëren. Normaal gesproken maakt het addendum het mogelijk om specifieke details of voorwaarden toe te voegen die om welke reden dan ook niet in het origineel zijn vastgelegd, maar die fundamenteel zijn in een contractuele relatie om toekomstige problemen te voorkomen.

In handleidingen of instructies is het addendum een ​​veel voorkomende bron, omdat het het mogelijk maakt om bepaalde informatie of specifieke vragen toe te voegen die opkomen zodra deze is gepubliceerd.