definitie van auditorium

Een auditorium is een locatie voor verschillende activiteiten. Het aanwezige publiek komt naar deze plek om na te denken over een artistieke uiting, zoals een toneelstuk, een dansvoorstelling, een muziekstuk of een monoloog.

Evenzo kan deze locatie ook gericht zijn op al die activiteiten waarin enige kennis wordt overgedragen, zoals een conferentie, een debat of een politieke bijeenkomst. Tegenwoordig zijn de meeste auditoria multifunctioneel inzetbaar.

Algemene overwegingen bij architectonisch ontwerp

Architecten die een auditorium ontwerpen, moeten een effectieve technische oplossing bieden voor het akoestische probleem. In die zin moet de ruimte vrij zijn van gebreken, zoals geluidsconcentraties, pulserende echo's of resonanties. Architectonisch moet de behuizing de wetten van geluidsreflectie respecteren.

Vanuit het oogpunt van het publiek is het noodzakelijk dat de visuele en auditieve waarneming correct is.

Het podium is het grootste deel van een auditorium en de rest van de kamers draait eromheen. In gespecialiseerde terminologie staat alle ruimte die het podium vormt bekend als een podiumdoos (er moet rekening mee worden gehouden dat een podium een ​​podiummachine heeft geassocieerd, ook wel een podium genoemd).

De capaciteit van de locatie is bepalend voor het soort activiteiten dat kan worden gepland.

Uiteraard zijn in dit type ruimte allerlei beveiligingsmaatregelen opgenomen, vooral die met betrekking tot het evacueren van het publiek in geval van nood.

Soorten auditorium door de geschiedenis heen

Het amfitheater, ook wel het klassieke Griekse theater genoemd, bestaat uit drie delen: het podium, de plaats voor het orkest en de tribunes.

Het Romeinse theater is een nieuwe versie van het amfitheater (de plaats die bedoeld was voor het podium werd teruggebracht tot een halve cirkel).

De eerste middeleeuwse theaters bevonden zich in kerken en hadden verschillende podia waar het publiek doorheen circuleerde. Tijdens de Renaissance herwonnen de auditoria de klassieke toneelbenadering.

In de Angelsaksische wereld werd het Elizabethaanse theater geïntroduceerd, een houten constructie gewijd aan openluchtvoorstellingen.

In de 18e en 19e eeuw werden in theaters nieuwe verlichtingstechnieken toegepast. Momenteel zijn auditoria multifunctionele ruimtes en niet uitsluitend beperkt tot de landschappelijke wereld.

Foto's: Fotolia - Media Whale / Logan81