definitie van begrip

Het begrip is dat vermogen dat mensen onderscheidt van dieren.

Het begrijpen maakt het mogelijk om de werkelijkheid vanuit dit mentale vermogen te begrijpen. Vanuit filosofisch oogpunt wordt dit concept ook wel intelligentie of begrip van de werkelijkheid genoemd, waardoor de essentie van de dingen wordt benaderd.

Het begrip toont het vermogen tot rationeel onderscheidingsvermogen aan dat de beraadslaging bij de besluitvorming bevordert. Dit onderscheidingsvermogen toont de mogelijkheid aan dat mensen onderscheid moeten maken tussen wat juist is en wat niet. Het begrip toont de waarde van een goed oordeel, dat wil zeggen, handelen vanuit een gevoel van voorzichtigheid.

Kennis theorie

Begrip is een van de essentiële aspecten van het kennisproces van de kant van de proefpersoon. Een vermogen dat de relatie tussen de geest en het object laat zien door de oefening van weten.

De kennis die de basis van begrip vormt, is een immanente handeling waarvan de oorsprong en het einde in het subject zelf worden gevonden. Begrijpen houdt in dat je aan alles aandacht schenkt om de essentiële wortel te vatten.

Naast het niveau van kennis heeft het begripsvermogen ook een grote invloed in de context van interpersoonlijke communicatie, aangezien twee mensen wederzijds begrip kunnen bereiken door de kracht van het woord, dat wil zeggen dat ze elkaar kunnen begrijpen door te luisteren. Vanuit communicatieoogpunt is het positief om concrete argumenten te gebruiken die de waarde van een bepaalde boodschap ondersteunen door middel van de juiste organisatie van hoofdideeën en ondersteunende ideeën. Het gaat erom redenen te geven die een solide geldigheid hebben bij het uiten van een bepaalde boodschap. Er is een houding die het vermogen tot wederzijds begrip belemmert: altijd gelijk willen hebben.

De reflectie op het eigen begrip is het object van filosofische reflectie geweest, zoals blijkt uit de epistemologie die aantoont dat de filosoof in staat is dit menselijke vermogen te bewonderen dat grote vrijheid tot leven brengt. En het is dat begrip het mogelijk maakt om bewustzijn tot stand te brengen door het vermogen te hebben om na te denken over hun eigen acties en hun gevolgen. Deze reflectie is ook gebaseerd op ethiek.