definitie van geschiktheid

Het concept van geschiktheid verwijst naar wat geschikt is, dat wil zeggen, wat perfect compatibel is voor iets. In de context van liefde wordt er bijvoorbeeld gezegd dat de ene persoon geschikt is voor de ander als beide veel punten gemeen hebben en een hoge mate van compatibiliteit.

In feite houden huwelijksbureaus rekening met de geschiktheidsfactor door middel van de persoonlijkheidstest die persoonlijke gegevens laat zien. Op koppelniveau zijn twee mensen compatibel wanneer ze een soortgelijk levensproject hebben, ze hebben wederzijdse gevoelens en fysieke aantrekkingskracht.

Vriendschap en gemeenschappelijke factoren die een dergelijke relatie mogelijk maken

Vanuit het oogpunt van vriendschap zijn twee mensen compatibel als ze punten gemeen hebben, ze delen bijvoorbeeld dezelfde hobby. Ontmoetingspunten met een andere persoon versterken de mate van compatibiliteit.

Geschiktheid in het professionele veld

Op dezelfde manier kunnen we op professioneel niveau zeggen dat een baan ideaal is voor een kandidaat wanneer een baan aansluit op een persoonlijke roeping. De selector van personeelszaken Door middel van het selectieproces zoekt het naar de ideale kandidaat voor de functie, dat wil zeggen, de kandidaat die voldoet aan de vereisten die in de vacature staan ​​vermeld. De punten die in de vacature worden genoemd, specificeren de vereisten waaraan de kandidaat moet voldoen met betrekking tot beroepservaring en theoretische opleiding.

Een uitdrukking van iemands bekwaamheid

Vanuit dit oogpunt is een persoon geschikt voor een baan wanneer hij voldoet aan de eisen en competenties en zich presenteert als iemand die in staat is om de doelstellingen​Op deze manier waardeert het concept van geschikt niet de persoon in zichzelf (aangezien ieder mens volmaakt is in waardigheid) maar zijn theoretische kennis, zijn houding en zijn praktische vaardigheden. Een persoon kan ook geschikt zijn voor een baan op basis van zijn fysieke kenmerken. Een persoon die bijvoorbeeld als model wil werken, moet voldoen aan specifieke schoonheidsnormen.

Geschiktheid en ethiek

Vanuit moreel oogpunt is een handeling geschikt wanneer deze voldoet aan de persoonlijke ethiek van iemand die in overeenstemming is met hun waarden in overeenstemming met een norm. Op moreel niveau is het goede het meest geschikt voor de mens, aangezien het goede persoonlijke voldoening, intern welzijn en persoonlijke verbetering brengt.

Concepties met betrekking tot gezondheid

Vanuit gezondheidsoogpunt zijn er gewoontes die niet ideaal zijn, bijvoorbeeld roken. De ideale gewoontes zijn: wandelen, voldoende rust, gezond eten en positief denken.